Tiszavasvári Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület


Tiszavasvári önkormányzata és a Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapította meg az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságot, amely a mai napig a település és a járás elsődleges mentő tűzvédelmét biztosítja.

Ubi dolor, ibi vigiles! Ahol a veszedelem, ott a tűzoltóság – vallották egykor a római tűzoltók, s ma büszkén vallhatják ugyanezt a kései utódok, közöttük Tiszavasvári önkéntes tűzoltóságának tagjai is.

Az emberbaráti egylet első alapszabálya

A tűzoltó egyesület első alapszabályát 1884. augusztus 1-jén hagyta jóvá a magyar királyi belügyminisztérium. Ismerjük az első parancsnok, Werner Miksa orvosnak, az alparancsnok Lukács Ferenc gyógyszerésznek, (a későbbi névadó) és az egyesület jegyzőjének Dobó Sándornak a nevét. Ebben az időben az ilyen emberbaráti egyletek szervezését a magyar belügyminisztérium is fölöttébb támogatta, hiszen a tűz veszedelme ott lebegett a települések feje felett. A kéményekből kicsapódó szikra, a tavaszi és őszi szeles időkben vagy a nyári kánikulában kiütött tüzek sokszor egész utcasorokat pusztítottak el szinte pillanatok alatt, ahogyan ez történt 1857-ben is, amikor 200 család maradt hajléktalanul, s a hatalmas hőségben, mint azt Sőrés János írta Szentmihály történetében, még a templom tornyában lévő harangok is megolvadtak.

Hat évvel az egylet megalakulása után az 53 működő tag a község anyagi áldozatvállalásából két fecskendővel, 40 méter jó minőségű tömlővel, egy lajttal tudott a tűzhöz vonulni. A település egy lófogatot biztosított állandó szolgálatra az egyes szerhez és évi 50 forint segélyt szavazott meg az egyesület számára, mely 1885-től tagja volt a Magyar Országos Tűzoltó Szövetségnek is.

 

Állandó szolgálat és nehézségek

Közvetlenül az I. világháború kitörése előtt, 1910-ben Büdszentmihály vásárolt egy fecskendőt, s a főleg iparosokból álló önkéntes tűzoltó egyesület tagjai állandó szolgálatot adtak két fogattal együtt. A szép kezdeményezésekből azonban a háború idején nem sok minden valósulhatott meg, sőt mind a szövetség, mind pedig a helyi egyletek anyagi nehézségek, létszámhiány miatt alig-alig működtek.

Éppen ezért vált fontossá, hogy a háború után 1926. május 15-én dr. Veréb János községi jegyző és tűzoltóparancsnok azt jelentette Mikecz István alispánnak, hogy a büdszentmihályi önkéntes tűzoltótestület 1926 márciusában nagy lelkesedéssel újjáalakult, s a tagság 30 főből áll. A következő években a Nyíregyházán tartott tűzoltó szaktanfolyamokon rendszeresen volt büdszentmihályi hallgató, 1926-ban Máthé Mihály, 1928-ban pedig Tokár Gyula géplakatosmester.

Dr. Vasvári Sándor tiszalöki ügyvéd, járási tűzrendészeti felügyelő 1929 decemberében az alábbiakat írta: Büdszentmihályon dr. Veréb János adóügyi jegyző a tűzoltó parancsnok. Az egyesület 30 tagú, ebből három tiszti beosztásban van. A testületet fenntartó községnek sem az országos, sem a vármegyei tűzoltó szövetség felé nincs adóssága, azokat 1928-1929-ben kifizették. Csapatfelszerelésük kiváló: 4 fecskendő, (ebből egy a Teudloff-Dietrich tűzoltószer gyártól vásárolt fecskendő a mai napig a tűzoltó laktanya dísze), ezekhez 3 lajt és megfelelő számú létra is rendelkezésre állt.

1930-ban Büdszentmihályon 1633 ház tűzvédelmét kellett a 30 fős csapatnak biztosítania.

Megalapították az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságot

A II. világháború után, 1950-es évek elején ismét a tanácsokra bízták a helyi tűzvédelem megszervezését, a községi önkéntes tűzoltóságok újjászervezését, kiknek munkáját, kiképzését azután az állami tűzoltóságok segítették igen hatékonyan. Rézműves József, Macsuga Mihály, Erdélyi László, Hankó Zoltán voltak a már közelebbi elmúlt idők parancsnokai, akik közül Hankó Zoltán, a megyében egyedülálló módon tűzoltó zenekart is szervezett.

Ezek után 1989-ben már Sulyok József elnök és Erdélyi Attila parancsnok vezetésével sikerült egy IFA gyártmányú gépjárműfecskendőt vásárolni a településnek. A rendszerváltás után az egyesület rohamosan fejlődött és ennek köszönhetően 2003-ban Tiszavasvári önkormányzata és a Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalapította az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságot, amely a mai napig a település és a járás elsődleges mentő tűzvédelmét biztosítja.

Az egyesület Gáll László elnök és Németh Zoltán parancsnok vezetésével, Tiszavasvári területén lát el mentő tűzvédelmi feladatokat átlagosan évi 20-30 alkalommal.

Tiszavasváriban már évtizedek óta nagy hagyománya van a tűzoltóversenyen való részvételnek, minden évben több csapatot indítanak és az esetek nagy többségében sikeresen is szerepelnek.

Egyesület adatai Taglétszám és alapítás Parancsnok és elnök elérhetősege
Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület   Németh Zoltán (pk)
4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29. 62 (30) 272-9814
Tiszavasvári ÖTE facebook oldala   (70) 943-1381
adósz: 19210104-1-15 1884 zoltan.nemeth@vasvari-tuzolto.hu
(70) 943-1709   Gáll László (elnök)
(42) 520-304 1889 (70) 943-1882
(42) 520-305   laci0466@gmail.com

Kapcsolódó információk: