Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület


Örökségük a küldetésük

A Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 124 éves. Átvészelve a XX. század viharait, 1899 óta jelenti az emberi élet és az értékek szervezett védelmét a rakamaziak számára. A háborúk, a gazdasági és politikai változások nem kerülték el ezt az egyesületet sem.

1909-ben az Önkéntes Tűzoltó Egylet 26 fős volt, kevés eszközeinek egyike a település által megvásárolt hidrofor vízfecskendő volt. 1927 őszén új fecskendőt vett a község a régi mellé, melynek elhelyezéséről is gondoskodni kellett. Megépült az új tűzoltószertár is.

A háborúk után 1946-ban megindult az egyesület újjászervezése Kiss János parancsnok vezetésével, majd Héri Károly irányításával. Az 1960-as években alakult meg az egyesület női és ifjúsági csapata, a versenyekre való felkészüléshez kismotorfecskendőt szereztek be. 1966-ban az ifjúsági csapat I. díjat ért el, és 900 forint pénzjutalomban részesült. A női csapat II. díjat szerzett, ami 800 forint pénzjutalommal járt akkor. Emelkedett az önkéntes tűzoltóknak a község életében betöltött szerepe. Kiváltság volt tagnak lenni.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1974-ben ünnepelte fennállása 75. évfordulóját, parancsnoka ekkor Muszbek Frigyes volt. 1975-ben a Szabolcs-Szatmár Megyei Tűzoltó Parancsnokság egy UAZ gépkocsit ajándékozott az egyesületnek, melyet átalakítva lehetővé vált a tűzesetek gyorsabb megközelítése. A 80-as évekre a nők tömeges munkába állásának következményeként gyakorlatilag megszűnt a női csapat, sőt az ifjúsági csapat is felbomlott utánpótlás hiányában. A 90-es évek elején az önkéntes tűzoltók egy ZIL 131 típusú tehergépkocsit alakítottak át gépjárműfecskendővé. Ezt váltotta a későbbiekben az IFA. Az egyesület jelenlegi fűtött szertára is ekkoriban, 1994-ben épült.

A jelenlegi egyesületi formában 1989. augusztus 9. óta működik az ÖTE. Az egyesület alapvető feladatának tekintette a szervezettség fenntartását és az alapszabályban vállalt kötelezettségeinek ellátását. Ezen kötelezettségei elsősorban a város területén keletkezett elemi csapások – mint tűz-, vízkárok elhárításában való tevőleges közreműködést  jelentette, és együttműködést az e célra létrehozott állami szervekkel. Az egyesület a vonulási területéhez tartozó Tiszanagyfalu, Timár és Szabolcs településeken keletkezett tüzek, katasztrófa-helyzetek felszámolásában, illetve leküzdésében vett részt.

1999-ben fennállásának 100. évfordulójának alkalmából „Hol vannak a tűzoltók?! Száz éves a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület” címmel 300 példányban megjelenő 48 oldalas ismertetőt adott ki az egyesület.  

Az egyesület parancsnoka 35 éven keresztül Bón Ferenc, egy tapasztalt, az önkéntes tűzoltói munkát családi örökségként magával hozó, szenvedélyes, határozott férfi volt, aki három gyermeke mellett negyediknek fogadta az egyesületet. 2017-es halála mélyen megrendítette a közösséget. A feladatot azonban tovább kellett vinni. Felállt az új vezetőség, folytatták az örökül kapott feladatunkat.

120 éves alapításuk alkalmából megyei versenyt rendeztek

Az ÖTE 2019-ben ünnepelte fennállása 120. évfordulóját. Ebből az ünnepi alkalomból, - ahogyan a 100 éves évforduló idején is – Rakamaz adott otthont a Megyei Létesítményi, Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltók versenyének. Nagy örömükre szolgált, hogy a versenybe két felnőtt csapatot (férfi és női) és két gyermek csapatot is indítani tudtak (lány és fiú), akik öregbítették egyesületük hírnevét.

2019 őszén, az elvégzett munka elismeréseként, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által egy Mercedes gyártmányú gépjárműfecskendő érkezett adományként.

Az ÖTE erőt formált a COVID járvány éveinek gyengeségből, s felhasználta ezt az időszakot is fejlődésére. Ezekben az időkben 2020, 2021-ben 94 illetve 100%-os vonulási statisztika mellett a vonuló tűzoltók nagy része tanult, új ismereteket szerzett.

A Suller Gyula parancsnok által vezetett egyesület jelenlegi taglétszáma 48 fő, 43 férfi és 5 nő. Közülük tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel 30-an rendelkeznek, de sokuk már nem vállal vonulást korára, egészségi állapotára tekintettel.

A szaktevékenységet végző tűzoltók száma 22 fő közülük mindenki 40 órás képesítéssel rendelkezik. Tűzoltás vezetésére jogosító végzettséggel 4 fő, pályaalkalmassági vizsgával 7 fő gépjárművezető rendelkezik. Hidraulikus mentőeszköz, motoros láncfűrész, gépjárműfecskendő kezelői vizsgával is többen rendelkeznek.

Önálló beavatkozók lettek

Az egyesület életében fordulópont a 2022. május 28, amikor sikeres rendszerbeállító gyakorlatot teljesítettek megfelelt minősítéssel, majd a technikai és személyi feltételek teljesítését követőn 2022. július 1-től önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületté léptek elő.

Az erről szóló okiratot 2022. július 15-én ünnepélyes keretek között Rakamaz főterén Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, országos tűzoltósági főfelügyelő adta át az egyesület elnökének Schmied-Balázs Beátának. Az egyesület a 2022- második félévére vállalt 2250 óra készenléti időt jóval túlteljesítve, 3972 órát teljesített. A 2022-ben érkezett riasztások száma meghaladta a 70-et.

Aktív közösségi életet él az egyesület. A település vezetése elismeri és segíti egyesületünk munkáját. Részt vesznek rakamazi civil szervezetek munkájában is, városuk rendezvényeit, a Turul ünnepet, az Almafesztivált és Városnapot biztosítják, közösségi programok aktív részesei, megbecsülik, támogatják idősebb egyesületi tagjaikat. Több taguk a Gazdakörnek, vagy a Polgárőr Egyesületnek, esetleg mindkettőnek is tagja. Sváb település révén sokan kötődnek a Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző tevékenységéhez is. A helyi általános iskolával is jó partneri viszonyt ápolnak.

Terveik, vágyaik vannak. A mentési munka szempontjából a legfontosabb cél egy feszítő-vágó berendezés beszerzése. Hosszú távú céljuk egy a jelenleginél nagyobb tűzoltószertár, a közösség építése, az utánpótlás biztosítása, kapcsolatok építése, az összetartozás erősítése más önkéntes tűzoltó egyesületekkel.

Az ÖTE tagjai főállásban vállalkozók, beosztottak, mezőgazdasági munkások, pedagógusok, hivatalnokok, iparosok, de akad közöttünk rendőr, hivatásos tűzoltó és kamionsofőr is.

Végezetül Schmied-Balázs Beáta egyesületi elnök asszony magvas mondatai zárják az egyletet bemutatkozását:

„Nagyon nehéz összehívni a közösséget egy-egy gyűlésre, értekezletre, ünnepségre, de soha nem probléma, hogy elegendően vannak-e egy vonuláshoz. Mert elegen vannak…. S engem határtalan büszkeséggel tölt el, hogy 20 éve maguk közé fogadtak, hogy ismerhetem, elismerhetem őket!”

Egyesület adatai Taglétszám és alapítás Parancsnok és elnök elérhetősege
Rakamaz Önkéntes Tűzoltó Egyesület   Vaszil Zoltán (pk)
4465 Rakamaz, Szent I. u. 116. 52 (20) 550-7858
Rakamaz ÖTE facebook oldala   vaszil.zoltan0722@gmail.com
adósz: 18793493-1-15 1899  
    Smieth Balázs Beáta (elnök)
  1989 (70) 340-0660
    bettiahegyrol@freemail.hu

Kapcsolódó információk: