Égetési rendeletek


 

Az alábbi táblázatban találhatóak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye településeinek, helyi égetési rendeletei. Ahol a település helyi rendelettel nem rendelkezik, ott az avar és kerti hulladék égetése tilos. Ha valamelyik település rendelete hiányos, vagy nem megfelelő, kérem forrásmegjelöléssel (pl.: az önkkormányzati rendelet számával) jeleznni szíveskedjen a szabolcstuoszov@gmail.com e-mail címre!

Az adatok utoljára frissítve: 2023. október 26.-án

 

TELEPÜLÉS IDŐBELI HATÁLY EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jogszabály elérhetősége
Ajak Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től május 31-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig, 8:00 órától, 21:00 óráig megengedett. Az égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet végezni. Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívűl, valamint szeles, párás, ködös időben. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos. Ajak város belterületén lévő közterületein az avar és kerti hulladék égetése - a település köztisztaságával kapcsolatos, a polgármester utasítására végzett égetés kivételével- tilos. Általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés tilos. Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Anarcs TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Apagy TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Aranyosapáti A kerti hulladék nyílttéri égetése minden év március 1. napjától április 30. napjáig, valamint szeptember 1. napjától november 30. napjáig, a hét minden napján, naponta 9 -19 óra között lehetséges, kivéve az ünnepnapokat EGYÉB BIZTONSÁGTECHNIKAI VAGY TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI, VAGY TARTÓS SZÁRAZSÁG MIATT ELRENDELT ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL E RENDELET NEM AD FELMENTÉST. Aranyosapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről
Baktalórántháza március 01-november 30, szerda 12:00-19:00, péntek 14:00-19:00, szombat 10:00-19:00 ünnepnapokon tilos az égetés Baktalórántháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Balkány A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése csak március 1-jétől május 1-jéig, illetve szeptember 15-től november 30-ig végezhető, hétköznapokon reggel 7.00 órától este 18.00 óráig, szombaton reggel 7.00 órától 12.00 óráig. Ünnepnapokon és vasárnap avar és kerti hulladék égetése tilos. Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a közterület tisztántartásáról
Balsa Minden év október 15-től következő év május 15-ig. 10-17:30 óra között.Május 16 és október 14. közötti időszakban az égetés csak akkor engedélyezett, ha annak ténye az önkormányzathoz bejelentésre kerül megelőző két munkanappal. A bejelentés a kérelem benyújtásával, vagy annak postára adásával teljesítettnek minősül. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés tilos. Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott     sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.16.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Barabás Avart és kerti hulladékot a település belterületén hétfőtől-péntekig (amennyiben az nem ünnepnap) 10 és 16 óra között, valamint szombatonként 10-16 óra között lehet égetni. Tilos az égetés szociális egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Bátorliget február 01- november 30. 00:00-24:00    
Benk A kerti hulladékok égetése csak szeptember 01. és november 25., valamint március 1. és május 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével naponta 7-18 óra között engedélyezett. A határidők kezdő – és utolsó napján az égetés végezhető. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási időn túl, de legfeljebb 21 óra közötti időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése. Benk Község Önkormányzata Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Beregdaróc Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése április 1-től november 30-ig, a hét keddi és szombati napján 8-16 óra között megengedett.

(1) A település bel- és külterületén avar és kerti hulladékot október 1-je és április 30-a között, az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság előzetes engedélyével, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szigorú betartásával lehet égetni.

(2) Munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvétvasárnap, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) illetve vasárnaponként a nagyközség teljes közigazgatási területén tilos az avar és kerti hulladék égetése.

Beregdaróc község képviselő testületének 8/2015 (III.20..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Beregsurány A  település  bel- és külterületén avar és  kerti hulladékot október 1-je és április 30-a között, az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság előzetes engedélyével, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szigorú betartásával lehet égetni. Munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvétvasárnap, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) illetve vasárnaponként a nagyközség  teljes közigazgatási területén tilos az avar és kerti hulladék égetése. Beregsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Berkesz A kerti hulladékok égetése csak szeptember 01. és május 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével naponta 7-20 óra között engedélyezett.

Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási időn túl, de legfeljebb 20 óráig terjedő időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése.

Berkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről.
Besenyőd TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Beszterec TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Biri TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Botpalád TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Bököny a nem komposztálható, valamint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év április 15-ig végezhető el. A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos. Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Buj TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Cégénydányád Az avar és kerti hulladék égetése márciustól novemberig hétfőtől szombatig terjedő napokon – ünnepnapok kivételével – naponta  6  – 20 óra között megengedett.

Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Cégénydányád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015(III.18.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól
Csaholc Az égetést  kedd, csütörtök , pénteken és szombati napokon  8.00 – 18.00 óra között szabad végezni. Ünnepnapokon tilos az égetés, még akkor is, ha e rend1elet szerint engedélyre kijelölt napra esne Az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló módosított 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletet 2020. december 31-ei hatállyal hatályon kívül helyezem.

Csaholc község képviselő-testületének 3/2017 (III.6.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló rendelet módosításáról

Csaholc község képviselő-testületének 11/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről

Csaroda Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig reggel 8:00 órától, délután 19:00 óráig megengedett. A település közigazgatási területét érintően elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos. Csaroda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Császló

Az avart – és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

a) március 1 és május 31. között
b) szeptember 1. és november 30. között.

(2) Az égetést hétfőtől szombatig 08 – 20 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés, még akkor is, ha e rendelet szerint engedélyre kijelölt napra esne.

A meghatározott időszakon kívül, párás, ködös időben, erős szélben és az illetékes szerv tűzgyújtási tilalma esetén tilos az égetés. Császló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete az avar – és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Csegöld A kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag hétfőtől-szombatig (amennyiben az nem ünnepnap) 7.00 órától 19.00 óráig megengedett, más napon és időpontban az égetés tilos.

Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén. Ugyancsak nem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

Csegöld község képviselő testületének 6/2013 (IV.5.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről
Csenger

A napi égetést téli időszámítás idején :     08 - 17 óra közötti időszakban, nyári időszámítás idején:   06 - 18 óra közötti időszakban lehet végezni.

Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos!

Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (III.22.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Csengersima TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Csengerújfalu TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Darnó TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Demecser TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Dombrád Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től május 31-ig és szeptember 1-től november 30-ig – munkaszüneti napok és vasárnap kivételével – hétfőtől, szombatig, 8:00 óra és 18:00 között megengedett. Az égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet végezni.

Dombrád város közterületein az avar és kerti hulladék égetése tilos. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Döge TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Encsencs A kerti hulladékot március 1. és november 30. közötti időszakban  0-24 óra között lehet égetni. Az összerakottan 1 m3 mennyiséget meghaladó kerti hulladék égetése esetén az ingatlantulajdonos köteles a szomszédokat előzetesen értesíteni az égetés időpontjáról. Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (IV.14.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Eperjeske A kerti hulladékok égetése csak szeptember 01. és november 25., valamint március 1. és május 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével naponta 7-18 óra között engedélyezett. A határidők kezdő – és utolsó napján az égetés végezhető. A szabályozott időszakon túl, csak a polgármester írásbeli külön engedélyével végezhető a növényi, kerti hulladék égetése. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási időn túl, de legfeljebb 21 óra közötti időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése. Eperjeske Község Önkormányzata az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Érpatak A lakosok egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, valamint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év április 15-ig végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett. A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos.

Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.

A hatóságilag elrendelt országos, általános tűzgyújtási tilalom alól ezen rendelet nem ad felmentést.

Érpatak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III. 17.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Fábiánháza

Fábiánháza község közigazgatási területén a kommunális hulladékszállítási közszolgáltatásba bevont ingatlanon, valamint a belterületen található kertekben az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése vasárnap és ünnepnap kivételével 800 - 1600 óráig megengedett.

Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt. FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2017(III.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az avar és kerti hulladék égetéséről
Fehérgyarmat TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Fényeslitke Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése adott év március 01. napjától április 30. napjáig és október 01. napjától november 30. napjáig - vasárnap és ünnepnap kivételével - 0800-2000 óráig megengedett.   Fényeslitke Község Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2017 (III.30.) önkormányzati rendelete - az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 5/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról -
Fülesd Az avart és kerti hulladékot kizárólag szeptember 1. és május 31. közötti időszakban lehet égetni. Az égetést hétfőtől szombatig 08-20 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés. Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más települési, ipari eredetű, és veszélyes hulladékot. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható. Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete Az avar- és kerti hulladékégetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Fülpösdaróc

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:

 • tavasszal: március 01-június 30. között
 • ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfő, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 08.00 - 18.00 óráig megengedett, kivéve ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

Munkaszünettel járó ünnepnap tilos.

Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (III.11.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Gacsály

Az avart – és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

 • március 1 és május 31. között
 • szeptember 1. és november 30. között.

Az égetést hétfőtől szombatig 08 – 20 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés, még akkor is, ha e rendelet szerint engedélyre kijelölt napra esne.

A meghatározott időszakon kívül, párás, ködös időben, erős szélben és az illetékes szerv tűzgyújtási tilalma esetén tilos az égetés.

Gacsály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete az avar-és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Garbolc TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Gávavencsellő Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 13-18 óra között engedélyezett. A szabályozott időszakon túl, csak a jegyző írásbeli külön engedélyével végezhető a növényi, kerti hulladék égetése.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2002. (I. 28.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Géberjén

Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag az alábbi időszakban megengedett:

 • minden év március 15. napjától április 30. napjáig, valamint
 • minden év október 1. napjától november 30. napjáig.

Az égetést kizárólag munkanapokon 10-18 óra között, szombati napokon 10-15 óra között szabad végezni.

Munkaszünettel járó ünnepnapokon tilos az égetés.

Közterületen való égetés személyes jelenléttel és felelősséggel kizárólag a saját ingatlanhoz tartozó közterületen végezhető.

Géberjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Gégény TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Gelénes Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig reggel 8:00 órától, délután 17:00 óráig megengedett.

Gelénes község belterületén lévő közterületein az avar és kerti hulladék égetése – a település köztisztaságával kapcsolatos, a polgármester utasítására végzett égetés kivételével – tilos.

A település egyéb területére elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos.

Gelénes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Gemzse Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározott feltételek szigorú betartásával, minden év március 1-től november 30-ig, kizárólag szerdai és szombati napokon 7:00 óra és 20:00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

Ünnepnapokon az égetés tilos.

A kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályokról
Geszteréd A lakosok egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, valamint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év április 15-ig végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett. A napi égetést 6-20 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015(III.27.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Gulács

Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig  – hétfő  és  pénteki napokon délután 14.00-tól 17:00 óráig megengedett. Hétvégén és ünnepnapokon az égetés tilos.

Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Gulács község képviselő testületének 8/2015 (IV.29..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Győröcske avar és növényi hulladék nyílttéri égetése adott év március 1. napjától május 30. napjáig és szeptember 1. napjától november 30. napjáig  - vasárnap és ünnepnap kivételével – 8:00 óra és 19:00 óra közötti időtartamban megengedett. Tilos a nyílttéri égetés tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstkód riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt.Az égetésre szélcsendes időben kerülhet sor, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel. Győröcske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2015 (IV.8.) Önkormányzati rendelete Az avar és a kerti hulladék nyíltéri égetéséről
Győrtelek

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése tavasszal: március 01-június 30. között, ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfői, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 08.00 - 18.00 óráig megengedett, kivéve ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

Munkaszünettel járó ünnepnap tilos. Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Gyulaháza TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Gyügye TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Gyüre TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Hermánszeg TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Hetefejércse Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig reggel 8:00 órától, délután 17:00 óráig megengedett. A település közigazgatási területét érintően elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos. Hetefejércse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Hodász TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Ibrány

A napi égetést téli időszámítás idején : 08 - 17 óra közötti időszakban, nyári időszámítás idején: 06 - 18 óra közötti időszakban lehet végezni.

Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés ) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül.

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III. 23.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Ilk Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározottak szerint lehet végezni napkeltétől napnyugtáig, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom, valamint az egyházi ünnepek idején. Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat. Ilk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (VI.3.) önkormányzati rendelete A kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályokról.
Jánd TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Jánkmajtis A kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag hétfőtől - szombatig (amennyiben az nem ünnepnap) 07.00 órától 19.00 óráig megengedett, más napon és időpontban az égetés tilos.

Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén, illetve nem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

Jánkmajtis község képviselő testületének 7/2013 (IV.17.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről
Jármi Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése június, július és augusztus hónap, valamint vasárnap és ünnepnap kivételével naponta 8 órától 20.00 óráig engedélyezett.

Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (IV.15.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól
Jéke Növényi hulladék és avar nyílttéri égetése március 1. és május 15. között, valamint szeptember 15. és november 15. közötti időszakokban vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 10.00 – 16.00 óra között engedélyezett. A határidő kezdő és utolsó napján – amennyiben az nem vasár- és ünnepnapra esik – az égetés végezhető. Kerti hulladék és avar tűzgyújtási tilalom időtartama alatt nem égethető. Jéke község képviselő testületének 6/2014 (VIII.15..) önkormányzati rendelete Jéke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2014.(VIII.15.) önkormányzati rendelete növényi hulladék és avar nyílttéri égetésről
Kállósemjén Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítására légszennyező segédanyag nem használható.

A belterületen, valamint a belterülettel azonos lakóövezetbe sorolt külterületi lakott településrészeken (Péterhalom, Újszőlő út, Újszőlőskert, Forrástanya) keletkező avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 8/2017 (XII.1.) a hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól
Kálmánháza A belterületi ingatlanokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése – vasárnap és ünnepnap kivételével - megengedett. A helyben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell végrehajtani, közterületet, vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos. Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól  Kálmánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Kék TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Kékcse A napi égetést március 1. és május 30., valamint szeptember 01. és november 25. közötti időszakban, - vasárnap és ünnepnapok kivételével – naponta 7,00 és 18,00 óra közötti időszakban lehet végezni. Avar és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben lehet végezni.Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén. Lábon álló növényzet tarló égetése tilos. Kékcse Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokról
Kemecse A kerti hulladékok égetése csak szeptember 15. és november 30. valamint március 1. és május 15. közötti időszakban, hétfői és pénteki napokon 6-20 óra között engedélyezett. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól, a rendelet nem ad felmentést. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.15.). önkormányzati rendelete .Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
Kérsemjén TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Kisar

Az avart és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

 • január 1. és május 31. között,
 • szeptember 1. és november 30. között.

Az égetést naponta 8-20 óra között lehet végezni.

Tilos az avar- és kerti hulladék közterületen történő égetése. Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Kishódos TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Kisléta Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től október 31-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig, 8:00 órától, 20:00 óráig megengedett. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Kisléta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Kisnamény

Az avart – és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

 • március 1 és május 31. között
 • szeptember 1. és november 30. között.

Az égetést pénteken és szombaton 13 – 20 óra között szabad végezni. Ünnepnapokon tilos az égetés, még akkor is, ha e rendelet szerint engedélyre kijelölt napra esne.

A meghatározott időszakon kívül, párás, ködös időben, erős szélben és az illetékes szerv tűzgyújtási tilalma esetén tilos az égetés. Kisnamény község képviselő-testületének 8/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Kispalád TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Kisvárda TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Kisvarsány Kerti hulladék égetését megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározottak szerint lehet végezni március 1-május 31 és szeptember 1-november 30 között az állami ünnepek kivételével 6.00-20.00 óráig A kerti hulladék közterületen történő égetése tilos. Kisvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (IV.13.) önkormányzati rendelete A kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályokról.
Kisszekeres TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Kocsord

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

 • tavasszal: március 01-június 30. között,
 • ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfői, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 07.00 - 19.00 óráig megengedett, kivéve ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

Vasárnap és munkaszünettel járó ünnepnapon, illetve a meghatározott időszakon kívül az égetés tilos. Kocsord Község Önkormányzata Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 46. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján, a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott 8/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Komlódtótfalu TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Komoró Az év minden napján 08-19 óra között. Vasárnap és ünnepnapok kivételével. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Az avar és kerti hulladék közterület történő elégetése tilos. Komoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015 (IV.1.) az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Kótaj

Az égetés időtartama: március 01-től április 15.-ig és október 20-tól november 15- ig a tűzgyújtási tilalom betartásával, szélcsendes időjárási viszonyok között.

Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel kapcsolatban keletkezett hulladék égetése nem megengedett. Kótaj község képviselő testületének 4/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 1/2004.((II.13) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölcse

Az avart és kerti hulladékot kizárólag szeptember 1. és május 31. közötti időszakban lehet égetni. Az égetést hétfőtől szombatig 08-20 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.

Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más települési, ipari eredetű, és veszélyes hulladékot. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható. Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete Az avar- és kerti hulladékégetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Kömörő A kerti hulladék nyílttéri égetése éven át naponta 9 -18 óra között lehetséges, kivéve a vasárnap és ünnepnapokat, valamint május 1 és augusztus 31-ig terjedő időszakban. A határidők kezdő és utolsó napján is végezhető égetés. Tilos erdőben vagy erdő telekhatárától 100 m-es távolságon belül avart égetni, vagy tüzet gyújtani kivéve az erre a célra rendszeresített tűzgyújtó helyeken. Kömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015(III.23.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól
Laskod

Az égetés március 1-től november 30-ig – ünnepnapok kivételével –

szerdai napokon 12.00 és 19.00 óra között,

szombati napokon 10.00 és 19.00 óra között megengedett.

A hatóságilag elrendelt országos, általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. Laskod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Levelek TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Lónya Avart és kerti hulladékot a település belterületén hétfőtől-péntekig (amennyiben az nem ünnepnap) 10 és 16 óra között, valamint szombatonként 10-16 óra között lehet égetni. Egyszerre nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat. Lónya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Lövőpetri Égetés csak március 12. és május 30., valamint szeptember 01. és november 25. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével a szerdai és szombati napokon 7-18 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján - amennyiben az nem vasárnapra és ünnepnapra esik - az égetés végezhető. Tilos az égetés, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el, a tűzgyújtási tilalom hatálya alatt. Tilos az égetés az engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szélben. Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Magosliget TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Magy Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését minden év január 1. napjától december 31. napjáig, lehet elvégezni hétfőtől-vasárnapig 8.00 óra és 18.00 óra között. Ünnepnapokon tilos az égestés Magy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Mánd

A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni:

 • tavasszal: március 01. – június 30. között
 • ősszel: szeptember 01. – november 30. között.

Vasárnap, valamint ünnepnapokon a kerti hulladékot égetni tilos! Az avar és kerti hulladék égetése 08,00 óra és 20,00 óra között engedélye-zett.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül. Mánd község képviselő testületének 5/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Mándok  Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése az év során  február 1. és november 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-18 óra között történhet, szélcsendes időben. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvoda, bölcsőde, egészségügyi, szociális intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény nyitvatartási ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Mándok Város Önkormányzata képviselő testületének 8/2015 (III.25..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról
Máriapócs Az avart és kerti hulladékot március 1. és november 30. közötti időszakban 9-18 óra között lehet égetni szerdai és szombati napokon. Ünnepnapokon tilos az égetés Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (III.17.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Márokpapi

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése  egész évben, kedd és szombat napján 8-16 óra között megengedett.

Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Mátészalka Az égetést 8.00 – 17.00 óra között lehet végezni, csakis szélcsendes időben,

Levegő minőségének védelmével összefüggően közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki nem tartja be az alábbi avar és kerti hulladék ártalmatlanítási szabályokat: csak olyan helyen és területen szabad égetni , ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, a szomszéd telken lévő épülettől minimum 10 méter a saját telken lévő épületektől minimum 5 méter távolságon belül nem szabad égetni, illetve tüzet gyújtani, az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű veszélyes hulladékot.

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
Mátyus Avar és kerti hulladékot a település belterületén hétfőtől-péntekig (amennyiben az nem ünnepnap) 10 és 16 óra között, valamint szombatonként 10-16 óra között lehet égetni. A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. Mátyus Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Méhtelek TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Mérk TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Mezőladány A kerti hulladék nyílttéri égetése minden év március 1. napjától április 30. napjáig, valamint szeptember 1. napjától november 30. napjáig, a hét minden napján, naponta 9 -18 óra között lehetséges, kivéve az ünnepnapokat. Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén. Nagymennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos. Vonalas létesítmény (különösen közút, töltés, árok bevágás) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 10 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.  Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt. Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szabályok előírásai, vagy tartós szárazság miatt elrendelt általános hatósági tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015 (V.26.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről
Milota

Az avart és kerti hulladékot kizárólag szeptember 15. és május 15.közötti időszakban lehet égetni. Az égetést hétfőtől szombatig 8-20 óra között szabad végezni.

Az avar és kerti hulladék égetése tilos:

 • vasárnap,
 • ünnepnapokon,
 • párás, ködös, esős időben, erős szél esetén,
 • egészségügyi, oktatási, kulturális és sport létesítmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt,
 • a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 
Milota község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2015(V.13.) az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nábrád TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Nagyar A kerti hulladék égetését március 1-től, április 15-ig, valamint október 15-től november 30-ig 09:00 és 16:00 között, hétfőtől péntekig lehet végezni.

Ünnepnapokon és hétvégén az égetés tilos!

Rendelet kivonata

Nagyar Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagyar Községi Önkormányzat Polgármesterének 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól
Nagycserkesz Kerti hulladék égetését elvégezni kizárólag március és április, valamint október és november hónapokban 8 és 20 óra között lehet.

Kerti hulladék égetése nem végezhető: közterületen; védett vagy védelemre tervezett területen.

Nagycserkesz Község Önkormányzata 6/2015 (III.31.)önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről
Nagydobos TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Nagyecsed

Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag az alábbi időszakban megengedett: minden év március 10. napjától április 30. napjáig, valamint minden év október 1. napjától november 30. napjáig.

Az égetést kizárólag munkanapokon 10-18 óra között, szombati napokon 10-15 óra között szabad végezni.

Vasárnap és ünnepnapokon tilos Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Nagyhalász A kerti hulladékok égetése az év minden napján, ünnepnapok kivételével, naponta 12-18 óra között engedélyezett. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási időn túl, de legfeljebb 21 óra közötti időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése.A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Nagyhódos TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Nagykálló Az avar és kerti hulladék égetése minden év március 1-jétől április 30-ig, valamint november 1-jétől november 30-ig hétfőtől péntekig terjedő napokon egész nap, szombati napokon 06 órától 12 óráig lehetséges, az ünnepnap, a vasárnapok kivételével. A tavaszi fagykárok megelőzése érdekében történő nyílttéri égetés megengedett a vonatkozó szabályok betartásával. Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól
Nagyszekeres TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Nagyvarsány Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározottak szerint lehet végezni március 1-május 31 és szeptember 1-november 30 között 7:00-18:00 óra közötti időszakban, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom, valamint az egyházi ünnepek idején. A kerti hulladék közterületen történő égetése tilos. agyvarsány község képviselő testületének 7/2015 (IV.2..) önkormányzati rendelete A kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályokról.
Napkor Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése október 1. és november 30., valamint március 14 és április 30., naponta 1200-1800 között engedlyezett, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett. Vasárnap és ünnepnapokon -ha az engedélyezett idősávban egyébként lehetséges lenne- az égetés tilos. Napkor Község Önkormányzata képviselő-testületének 24/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetésről
Nemesborzova TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Nyírbátor  Az avart és kerti hulladékot március 1. és november 30. közötti időszakban 9-17 óra között lehet égetni.

Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, sport intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt, a gyógyhely területén és annak védőterület határától számított 100 méteres körzetben.

Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírbéltek

A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni:

 • tavasszal:  február 01 - június 30 között
 • ősszel: szeptember 01- november 30-a között

Avar és kerti hulladék égetése 06.00 óra és 20.00 óra között engedélyezett.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül. Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(III.27.) rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről
Nyírbogát

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:

 • március 01.-május 31. között,
 • szeptember 01-november 30-a között,

hétfő,kedd,szerda,csütörtök,péntek,szombati napokon 06.00 – 19.00óráig megengedett, kivéve ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

Ünnepnapokon tilos az égetés. Közterületen tilos az égetés

Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés,árok, bevágás stb.) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül bármilyen növényzet égetése TILOS!

Tilos az égetés szociális egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírbogdány

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:

 • március 1. és november 30 között, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat napokon 7,00- 20,00 óráig megengedett.
 • vasárnap és ünnepnapokon (január 1., március 15., Húsvét, május 1., Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-29.) tilos az égetés.
Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom, a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírcsaholy

A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni:

 • tavasszal: március 01 - május 31 között
 • ősszel: szeptember 01- november 30-a között

Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül. (3) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a fenti időszakokon belül hetente egyszer szombati napon 9 -17 óra között lehetséges, kivéve, ha az ünnepnap. A határidők kezdő és utolsó napján is végezhető égetés.

A megjelölt időpontban sem végezhető égetés abban az esetben, ha a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XII.11) önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírcsászári Az avart és kerti hulladékot március 1. és november 30. közötti időszakban 8-22 óra között lehet égetni. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Nyírcsászári község képviselő testületének 6/2015 (V.5..) önkormányzati rendelete Nyírcsászári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.23.) számú az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletének módosításáról.

Nyírcsászári község képviselő testületének 3/2015 (IV.23..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól.

Nyírderzs Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től október 31-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig, 8:00 órától, 20:00 óráig megengedett. Ünnepnapokon és vasárnap tilos az égetés. Elrendelt füst-ködriadó esetén tilos az égetés. Nyírderzs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyíregyháza TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Nyírgelse A kerti hulladékot március 1. és november 30. közötti időszakban 0-24 óra között lehet égetni.

Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények emberi tartózkodásra szolgáló építményeinek 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt, közút és vasút tengelyétől számított 50 méteren belül.

 

Nírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (IV.17..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírgyulaj A kerti hulladékot március 1. és november 30. közötti időszakban 0-24 óra között lehet égetni.  A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett. A hatóságilag elrendelt országos, általános tűzgyújtási tilalom alól ezen rendelet nem ad felmentést. Nyírgyulaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Nyíribrony Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését minden év február 1. napjától április 30. napjáig, valamint október 1 és október 31. lehet elvégezni hétfőtől-péntekig 06.00 óra és 18.00 óra között és szombati napokon 06.00 óra és 12.00 óra között.

Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve ünnepnapokon.

Nyíribrony község képviselő testületének 7/2016 (V.8..) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírjákó

Az égetés március 1-től november 30-ig – ünnepnapok kivételével –

szerdai napokon 12.00 és 19.00 óra között,

szombati napokon 10.00 és 19.00 óra között megengedett.

Ünnepnapokon tilos az égestés Nyírjákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Nyírkarász

A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni:

 • tavasszal: március 01 - május 31 között
 • ősszel: szeptember 01- november 30-a között

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a fenti időszakokon belül naponta 9 -17 óra között lehetséges, kivéve a vasárnap és ünnepnapokat. A határidők kezdő és utolsó napján is végezhető égetés.

A megjelölt időpontban sem végezhető égetés abban az esetben, ha a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nyírkarász Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (III.30.) önkormányzati rendelete az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírkáta

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése február 1-től november 30-ig – ünnepnapok kivételével –

 • Hétfőtől - Péntekig 12.00 és 19.00 óra között
 • Szombaton 10.00 és 19.00 óra között megengedett.

A hatóságilag elrendelt, országos, általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelt nem ad felmentést.

Nyírkáta község képviselő-testületének 7/2015(IV.30..) önkormányzati rendelete Szabadtéri tűzgyújtások engedélyezéséről
Nyírkércs Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését minden év február 1. napjától április 30. napjáig, lehet elvégezni hétfőtől-péntekig 06.00 óra és 18.00 óra között és szombati napokon 06.00 óra és 14.00 óra között.

Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve ünnepnapokon.

Nyírkércs község képviselő testületének 5/2016 (IV.29..) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírlövő TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Nyírlugos A kerti hulladék égetése – a július és augusztus hónapok, a vasárnap és a munkaszünettel együttjáró ünnepnapok kivételével - naponta, napkeltétől napnyugtáig engedélyezett.

Július és augusztus hóban, valamint ünnepnapon tilos az égetés

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet felmentést nem ad.

Nyírlugos Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015(V.11.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályokról
Nyírmada Avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év május 15-ig végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett. Május 16. és október 14. közötti időszakban az égetés csak akkor engedélyezett, ha annak ténye az önkormányzathoz bejelentésre kerül megelőző két munkanappal. A bejelentés a kérelem benyújtásával, vagy annak postára adásával teljesítettnek minősül. A napi égetést 08-19.00 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés tilos. Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V.4..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Nyírmeggyes Az avar és a kerti hulladék égetése szeptember 15-től április 30-áig terjedő időszakban, keddi és pénteki napokon, naponta 15.00-20.00 óra között végezhető.

Tilos az égetés a településre kiterjedően elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején illetve munkaszüneti napokon.

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
Nyírmihálydi TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Nyírparasznya

A kerti hulladékok égetése csak „március 1. és december 15.” közötti időszakban vasárnap kivételével naponta 7-19 óra illetve szombaton 7-14 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.

Vasárnap tilos NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2014 (XII.9..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Nyírpazony Avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év május 15-ig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. A napi égetés 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos. A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetéséről
Nyírpilis Az avart és kerti hulladékot február 1. és november 30. közötti időszakban 00.00-24.00 óra között lehet égetni. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Nyírpilis község képviselő testületének 3/2015 (V.4..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól
Nyírtass

A kerti hulladék nyílttéri égetése az év minden napján, naponta 6-22. óra között lehetséges, kivéve az ünnepnapokat.

Vonalas létesítmény (közút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 10 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.

Nyírtass község képviselő testületének 6/2016 (V. 2.) önkormányzati rendelete avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről
Nyírtelek

Az égetés kizárólag március 1-től május 31-ig és szeptember 1-től november 30-ig megengedett. vasárnap kivételével naponta reggel 8.00-11.00 óráig és 18.00-20.00 óráig megengedett.

Nyírtelek város önkormányzat képviselő testületének 6/2015 (III.17..) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről
Nyírtelek város önkormányzat képviselő testületének 6/2015 (III.17..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről
Nyírtét

A kerti hulladékok égetése csak szeptember 01. és május 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével naponta 7-20 óra között engedélyezett.

Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás stb.) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos. Nyírtét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III.2..) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírtura TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Nyírvasvári

Avar és kerti hulladék égetése minden év január 1-től december 31-ig végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett. A napi égetést 6-19 óra közötti időszakban lehet végezni.

Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Nyírvasvári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV.5.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Ófehértó TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Olcsva A növényi hulladék nyílt téri égetése kizárólag szélcsendes, ködmentes időben, felnőtt személy folyamatos felügyelete és oltóanyag rendelkezésre állása mellett március 1. és október 31. között - az ünnepnapok kivételével hétfőtől szombatig - O800 és 1800 óra között végezhető. Tartós füstölés nem megengedett. Az avar és kerti hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Olcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól
Olcsvaapáti TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Ópályi

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év szeptember 15-től a következő év május 15-ig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett.

A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés tilos.

Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (III.24.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Ököritófülpös

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

 • tavasszal: március 01-június 30. között,
 • ősszel: szeptember 01-november 30-a között,

hétfői, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombati napokon 07.00 - 19.00 óráig megengedett, kivéve ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom, a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015(III.31..)önkormányzati rendelete Avar és kerti hulladék égetéséről
Ömböly

Az avar és kerti hulladékot március 1. és november 30. közötti időszakban 9-17 óra között lehet égetni.

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad. Ömböly község képviselő testületének 5/2015 (IV.15.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről.
Őr Avar és kerti hulladék égetést 8.00 – 17.00 óra között lehet végezni, csakis szélcsendes időben. A szomszéd telken lévő épülettől minimum 10 méter a saját telken lévő épületektől minimum 5 méter távolságon belül nem szabad égetni, illetve tüzet gyújtani. Őr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26..) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
Panyola TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Pap Égetés az ünnepnapok kivételével péntek és szombati napokon 7-18 óra között engedélyezett. Tilos az égetés, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el, a tűzgyújtási tilalom hatálya alatt. Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Papos Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése június, július és augusztus hónap, valamint vasárnap és ünnepnap kivételével naponta 8 órától 21.00 óráig engedélyezett. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól
Paszab TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Pátroha Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése hétfőtől szombatig, ünnepnapok kivételével naponta 400-700 óra, illetve délután 1700 – 2000 óra között  megengedett. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(III.24.) számú rendelete Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
Pátyod A napi égetést 06-20 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon és vasárnap az égetés tilos. A hatóságilag elrendelt országos, általános tűzgyújtási tilalom alól jelen rendelet nem ad felmentést. Pátyod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Penészlek

A kerti hulladékot március 1. és november 30. közötti időszakban 0-24 óra között lehet égetni.

Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Penészlek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (IV.21.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Penyige

Az avart és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

 • március 1. és április 30. között,
 • október 1. és november 30. között.

Az égetést hétfőtől szombatig 9-19 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.

Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más települési, ipari eredetű, és veszélyes hulladékot. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható. Penyige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Petneháza Kerti hulladék égetése minden év március 15-e és május 31-e, valamint szeptember 1-je és december 1-je között történhet szerdai és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 8-18 óra között. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Piricse

Az avart és a kerti hulladékot vasárnapokon és az ünnepnapokon tilos égetni. Az égetés időpontja április 1.-30.-ig, illetve október 1.-31.-ig 0-24 óra között lehetséges.

Vasárnap és ünnenapokon tilos az égetés Piricse község képviselő testületének 3/2015 (IV.15.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése
Pócspetri

Nincs időbeli hatály.

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

Pócspetri Községi Önkormányzat Képviselő testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.
Porcsalma

A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése kizárólag az alábbi időszakban megengedett:

 • március 1. és május 31. között,
 • szeptember 1. és november 30. között.

Az égetést hétfőtől szombatig 10-20 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.

Települési és veszélyes hulladék nyílt téri, valamint háztartási tüzelőberendezésekben történő égetése tilos. Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladékégetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Pusztadobos

Avar és kerti hulladék égetése a hét minden napján – kivéve a vasárnapot –, 7:00 óra és 17:00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

Ünnepnapokon az égetés tilos. Pusztadobos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IV.20.) önkormányzati rendelete a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályokról
Rakamaz

 A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év tavaszán március 16. napjától április 30. napjáig, és őszén október 01. napjától november 15. napjáig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. Az égetést naponta 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos.

A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól
Ramocsaháza Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését minden év január 1. napjától december 31. napjáig lehet elvégezni hétfőtől-szombatig 8.00 óra és 18.00 óra között. Ünnepnapokon tilos az égestés Ramocsaháza község képviselő testületének 5/2017 (III.17..) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Rápolt Március 01-június 30 ;  Szeptember 01-november 30 hétfő,kedd,szerda,csütörtök,péntek,szombat, vasárnapi  napokon 07.- 22 óra között Munkaszünettel járó ünnepnap tilos. Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(III.31.) az avar és kerti hulladék égetéséről
Rétközberencs TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Rohod Kerti hulladék égetése minden év február 15-e és május 31-e, valamint szeptember 1-je és december 1-je között történhet szerdai és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 8-16 óra között. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rozsály

Az avart – és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

 • március 1 és május 31. között
 • szeptember 1. és november 30. között.

Az égetést hétfőtől péntekig 13 – 20 óra között szabad végezni. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés, még akkor is, ha e rendelet szerint engedélyre kijelölt napra esne.

Tilos az avar – és kerti hulladék közterületen történő égetése. Rozsály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelete az avar-és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Sényő TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Sonkád

Az avart és kerti hulladékot kizárólag szeptember 1. és május 31. közötti időszakban lehet égetni.

Az égetést hétfőtől szombatig 08-20 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.

Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más települési, ipari eredetű, és veszélyes hulladékot. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható. (9) A lábon álló növényzet, valamint az avar- és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos. Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 12.) önkormányzati rendelete Az avar- és kerti hulladékégetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Szabolcs

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év tavaszán március 16. napjától április 30. napjáig, és őszén október 01. napjától november 15. napjáig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. Az égetést naponta 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos.

Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sport-létesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Szabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól
Szabolcsbáka TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Szabolcsveresmart

Naponta 08-18 óra között.

Ünnepnapokon tilos a kerti hulladék égetése: január 01., március 15., húsvét, május 01., pünkösd, augusztus 20., október 23., november 01. és december 25-26.

Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Az avar és kerti hulladék közterület történő elégetése tilos. Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Szakoly Avart és kerti hulladékot égetni a település belterületén minden év szeptember 1. és november 30., valamint március 1. és április 30. közötti időszakban, hétköznapokon lehet, amennyiben az nem ünnepnap. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Szamosangyalos

Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos!

A napi égetést

 • a) téli időszámítás idején : 08 - 17 óra közötti időszakban,
 • b) nyári időszámítás idején: 06 - 18 óra közötti időszakban

lehet végezni.

Egyszerre nagyobb mennyiségű avar-és kerti hulladék égetési szándék esetén a szomszédokat előzetesen tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamig tarthat.

Szamosangyalos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Szamosbecs TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Szamoskér Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése július és augusztus hónap-ban nem engedélyezett. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Szamoskér Község Képviselő Testületének 6/2015 (IV.9.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól
Szamossályi TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Szamostatárfalva  TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Szamosújlak TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Szamosszeg Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése július és augusztus hónap-ban nem engedélyezett. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Szamosszeg Község Képviselő Testületének 3/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól
Szatmárcseke Kerti hulladék égetése minden év március1-e és április 15-e, valamint október 15-e és november 30-a között történhet 9-16 óra között. Külterületeken (nem 0-ás hrsz) szeptember 1. és május 31. időtartamban, 9-16 óra között engedélyezett. Külterületen (0-ás hrsz) az égetés az OTSZ alapján megfogalmazottak szerint lehetséges. Az ünnepnapokon és hétvégén tilos az égetés. Szatmárcseke Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szatmárcseke Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021(II.26.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól
Székely A kerti hulladékok égetése csak március 1. és november 30. közötti időszakban, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 7-20 óra között engedélyezett. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási időn túl, de legfeljebb 20 óráig terjedő időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése. Székely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (IV.16..) önkormányzati rendelete Avar és kerti hulladék égetéséről
Szorgalmatos Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, ahogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
A rendelet III. fejezet, 27. § foglalkozik az avar égetéssel. Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2003.(XI.21.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról
Tákos Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig reggel 8:00 órától, délután 17:00 óráig megengedett. A település közigazgatási területét érintően elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos. Tákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Tarpa Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfő  és  szombati napokon reggel 8:00 órától, délután 17:00 óráig megengedett.

Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Tarpa község képviselő testületének 7/2015 (V.1..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Terem Az avart és kerti hulladékot február 1. és november 30. közötti időszakban 00.00-24.00 óra között lehet égetni. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Terem község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.18.) számú önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól
Tiborszállás TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Timár TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Tiszaadony

A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján derült égbolt és szélmentes idő estén a településen hétfőtől- péntekig 7.00-tól-20.00-ig szombaton 8.00-tól-17.00-ig lehet megsemmisíteni ( avarnak és kerti hulladéknak minősül a kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szárlevél és egyéb növényi maradványok).

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Tiszaadony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, avar és kerti hulladékok nyíltéri égestéséről
Tiszabecs TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Tiszabercel

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év május 15-ig végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett.

A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon és vasárnap az égetés tilos.

A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. Tiszabercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Tiszabezdéd

Minden nap 08-19 óra között.

Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos (ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.)

Lábon álló növényzet és tarló. Tilos avar és kerti hulladék égetése ködös, esős időben, erős szélben. Tilos égetni egészségügyi, oktatás, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100  méteres körzetében az intézmény működési ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől mérten 100 méteren belül. Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos. Tiszabezdéd Község Önkormányzata képviselő testületének 7/2015 (III.27..) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Tiszacsécse

Az avart és kerti hulladékot kizárólag szeptember 15. és május 15.közötti időszakban lehet égetni. Az égetést hétfőtől szombatig 8-20 óra között szabad végezni.

Az avar és kerti hulladék égetése tilos:

 • vasárnap,
 • ünnepnapokon,
 • párás, ködös, esős időben, erős szél esetén,
 • egészségügyi, oktatási, kulturális és sport létesítmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt,
 • a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.12.) az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Tiszadada A belterületi ingatlanokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése – vasárnap és ünnepnap kivételével - megengedett. Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt.  Tiszadada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(V.1.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól
Tiszadob TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Tiszaeszlár A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése 2021. március 17. napjától a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig végezhető el.
Az égetést naponta 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni.

Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

Tiszaeszlár Község képviselő testületének 3/2021(III.16.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól
Tiszakanyár A kerti hulladék nyílttéri égetése minden év március 1. napjától április 30. napjáig, valamint szeptember 1. napjától november 30. napjáig, a hét minden napján, naponta 9 -18 óra között lehetséges, kivéve az ünnepnapokat. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. Lábon álló növényzet tarló égetése tilos. Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt. Tilos égetni távközlési vezetékek alatt. Védett természeti területen avar égetése tilos. Vonalas létesítmény ( közút, töltés, árok bevágás stb.) mentén a létesítmény tengelyétől számított 10 méteren belül bármely növénzet égetése tilos. Tilos az égetés párás, ködös,esős időben vagy erős szeles időjárás esetén. Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.22.) önkormányzati rendelete Avar és kerti hulladék szabadon történő égetéséről
Tiszakerecseny Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése április 15-től június 30-ig és szeptember 1-től november 15-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfő – szerda – péntek – szombat napokon 7:00 órától, 19:00 óráig megengedett. Általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos. Tiszakerecseny Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete Avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetésének szabályozásáról
Tiszakóród

Az avart és kerti hulladékot kizárólag szeptember 15. és május 15.közötti időszakban lehet égetni. Az égetést hétfőtől szombatig 8-20 óra között szabad végezni.

Az avar és kerti hulladék égetése tilos:

 • vasárnap,
 • ünnepnapokon,
 • párás, ködös, esős időben, erős szél esetén,
 • egészségügyi, oktatási, kulturális és sport létesítmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt,
 • a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.11.) az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Tiszalök Tiszalök Város közigazgatási területén a belterületi és lakott külterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladékot szabadtéren égetni minden naptári év március és április hónapokban, valamint szeptember és október hónapokban lehet.   Tiszalök Város Önkormányzata 9/2014 (X.01.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól
Tiszamogyorós A kerti hulladékok égetése csak szeptember 01. és november 25., valamint március 1. és május 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével naponta 7-18 óra között engedélyezett. A határidők kezdő – és utolsó napján az égetés végezhető. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási időn túl, de legfeljebb 21 óra közötti időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése. Tiszamogyorós Község Önkormányzata Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Tiszanagyfalu

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év tavaszán március 16. napjától május 31. napjáig, és őszén szeptember 01. napjától november 15. napjáig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. Az égetést naponta 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos.

A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. Tiszanagyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete Az avar és a kerti hulladék égetés helyi szabályairól
Tiszarád A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év április 15-ig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon és vasárnap az égetés tilos. A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. Tiszarád község képviselő testületének 3/2016 (III.9..) önkormányzati rendelete Avar és kerti hulladék égetése, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló helyi rendelet
Tiszaszalka Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig reggel 8:00 órától, délután 17:00 óráig megengedett. A település egyéb területére elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos. Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Tiszaszentmárton Minden nap 08.00-19.00 közötti időszakban. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos. (Ünnepnapok: január 01., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 01., és december 25-26.) Lábon álló növényzet és tarló égetése tilos.Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, és erős szél esetén. Tilos égetni egészségügyi, oktatás, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100  méteres körzetében az intézmény működési ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől mérten 100 méteren belül. Az avar és kerti hulladék közterületen törtéő elégetése tilos. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata képviselő testületének 4/2015 (III.30..) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Tiszatelek

A napi égetést

 • téli időszámítás idején :     08 - 17 óra közötti időszakban,
 • nyári időszámítás idején:   05 - 20 óra közötti időszakban     

                                            lehet végezni.

 Az ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos!

Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől számított 10 méteren belül.

Tiszatelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (III.25..) önkormányzati rendelete - az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről -
Tiszavasvári Avar és kerti hulladékot égetni kizárólag március 1.-től május 15.-ig, illetve szeptember 15.-től november 30.-ig terjedő időszakban, vasárnap és ünnepnap kivételével, hétköznap 8-12, 14-18 óráig, szombaton 8-12 óráig lehet. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos, Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelete környezetünk védelméről
Tiszavid Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől szombatig, reggel 8:00 órától, délután 17:00 óráig megengedett. A település egyéb területére elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos. Tiszavid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Tisztaberek

Az avart – és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

 • március 1 és május 31. között
 • szeptember 1. és november 30. között.

Az égetést hétfőtől szombatig 08 – 20 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés, még akkor is, ha e rendelet szerint engedélyre kijelölt napra esne.

Az égetendő avar – és kerti hulladék nem tartalmazhat más települési, ipari eredetű és veszélyes hulladékot. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl: benzin, gázolaj), vagy más segédanyag nem használható. Tisztaberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelete az avar – és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Tivadar

Az avart és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

 • február 1. és május 31. között,
 • szeptember 1. és november 30. között

Az égetést hétfőtől szombatig 8-21 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.

Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más települési, ipari eredetű, és veszélyes hulladékot. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható. (8) Tilos az avar- és kerti hulladék közterületen történő égetése. Tivadar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Tornyospálca Növényi hulladék és avar nyílttéri égetése március 1. és május 15. között, valamint szeptember 15. és november 15. közötti időszakokban vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 10.00 – 16.00 óra között engedélyezett. A határidő kezdő és utolsó napján – amennyiben az nem vasár- és ünnepnapra esik – az égetés végezhető. Közterületen növényi hulladék és avar égetése tilos. ornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (VIII.18.) önkormányzati rendelete növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséról
Tunyogmatolcs

Az avart és kerti hulladékot kizárólag október 15. és április 30. közötti időszakban lehet égetni.

Az égetést hétfőtől szombatig 08-20 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.

Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más települési, ipari eredetű, és veszélyes hulladékot. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

Tunyogmatolcs község képviselő testületének 4/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete Az avar- és kerti hulladékégetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Túristvándi A A kerti hulladék nyílttéri égetése naponta 9-18 óra között lehetséges, kivéve a vasárnapot és az ünnepnapokat, valamint május 1 és augusztus 31 között terjedő időszakot. A település területére is érvényes, központilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos. Túristvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015(III.16.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól
Túrricse

Az avart- és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

 • március 1. és május 31. között
 • szeptember 1. és november 30. között.

Az égetést szombaton 9.00 – 17.00 óra között szabad végezni.

Ünnepnapokon tilos az égetés, még akkor is, ha e rendelet szerint engedélyre kijelölt napra esni. Túrricse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Tuzsér

Minden nap 08-19 óra között.

Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos (ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.)

Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, és erős szél esetén. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül.Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015 (V.6..) az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Tyukod TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Újdombrád TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Újfehértó Nincs időbeli korlátozás A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VII. 21.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról, és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Újkenéz Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig reggel 8:00 órától, délután 17:00 óráig megengedett. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Ura TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Uszka TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Vaja A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év február 15-től május 15-ig végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett. A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon és vasárnap az égetés tilos. Vaja város képviselő testületének 6/2015 (IV.22..) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Vállaj

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése március 1-től május 31-igés szeptember 1.től - november 30.-ig – ünnepnapok kivételével –

 • Hétfőtől - Péntekig 07:00 és 20:00 óra között
 • Szombaton 07:00 és 20:00 óra között megengedett.
Vasárnap és ünnepnapokon tilos VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDLELETE Az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól
Vámosatya Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése március 1-től június 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfőtől, szombatig reggel 8:00 órától, délután 17:00 óráig megengedett. A település egyéb területére elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés is tilos. Vámosatya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Vámosoroszi TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Vásárosnamény TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Vasmegyer A kerti hulladékok égetése csak szeptember 1. és november 30. valamint március 1. és május 31. közötti időszakban, vasárnap kivételével, naponta 9-18 óra között engedélyezett. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól, a rendelet nem ad felmentést. Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Záhony Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése adott év március 1. napjától április 30. napjáig és október 1. napjától november 30. napjáig  - vasárnap és ünnepnap kivételével – 8:00 óra és 19:00 óra közötti időtartamban megengedett. Tilos a nyílttéri égetés tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstkód riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt. Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015 (III.31.) Önkormányzati rendelete
Zajta

Az avart – és kerti hulladékot kizárólag az alábbi időszakban lehet égetni:

 • március 1 és május 31. között
 • szeptember 1. és november 30. között.

Az égetést hétfőtől szombatig 08 – 20 óra között szabad végezni.

Ünnepnapokon tilos az égetés, még akkor is, ha e rendelet szerint engedélyre kijelölt napra esne. Zajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete az avar – és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Zsarolyán TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!    
Zsurk Avar és növényi hulladék nyílttéri égetése (maximum 1 talicska/adag) adott év március 1. napjától április 30. napjáig és október 1. napjától november 30. napjáig hétfői és csütörtöki napokon 8:00 óra és 19:00 óra közötti időtartamban megengedett. Munkaszüneti és ünnepnapokon az égetés tilos!

Zsurk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015 (IV.7.) Önkormányzati rendelete a helyi tűzgyújtási szabályokról