Égetési rendeletek


Az alábbi táblázatban találhatóak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye településeinek, helyi égetési rendeletei. Ahol a település helyi rendelettel nem rendelkezik, ott az avar és kerti hulladék égetése tilos. Ha valamelyik település rendelete hiányos, vagy nem megfelelő, kérem forrásmegjelöléssel (pl.: az önkkormányzati rendelet számával) jeleznni szíveskedjen a tuzolto.honlap.szabolcs@gmail.com e-mail címre!

 

TELEPÜLÉS IDŐBELI HATÁLY EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Ajak március 01.-május 31. és szeptember 01.- november 30. - hétfőtől szombatig 8:00 - 21: 00; ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füstködriadó esetén Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívűl, valamint szeles, párás, ködös időben. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos. Ajak város belterületén lévő közterületein az avar és kerti hulladék égetése - a település köztisztaságával kapcsolatos, a polgármester utasítására végzett égetés kivételével- tilos. Általános tűzgyújtási tilalom idején a belterületi égetés tilos.
Anarcs TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Apagy TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Aranyosapáti MÁRCIUS 1. - ÁPRILIS 30. VALAMINT SZEPTEMBER 1 - NOVEMBER 30-IG A HÉT MINDEN NAPJÁN  9:00-19:00 ÓRA KÖZÖTT, KIVÉVE ÜNNEPNAPOK EGYÉB BIZTONSÁGTECHNIKAI VAGY TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI, VAGY TARTÓS SZÁRAZSÁG MIATT ELRENDELT ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL E RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Baktalórántháza március 01-november 30, szerda 12:00-19:00, péntek 14:00-19:00, szombat 10:00-19:00 ünnepnapokon tilos az égetés
Balkány TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Balsa Minden év október 15-től következő év május 15-ig. 10-17:30 óra között.Május 16 és október 14. közötti időszakban az égetés csak akkor engedélyezett, ha annak ténye az önkormányzathoz bejelentésre kerül megelőző két munkanappal. A bejelentés a kérelem benyújtásával, vagy annak postára adásával teljesítettnek minősül. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés tilos. Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott     sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
Barabás Kerti művelséből keletkezett hulladékot égetés útjá,   derűlt égbolt és szélmentes idő esetén hétfőtől - péntekig 07:00-tól 20:00-ig szombaton 08:00-tól 17:00-ig lehet megsemmisíteni.  
Bátorliget február 01- november 30. 00:00-24:00  
Benk Szeptember 01 és november 25, valamint március 01. és május 30. közötti időszakban 07-18 óra között. Ünnepnapok kivételével. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási időn túl, de legfeljebb 21 óra közötti időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése.
Beregdaróc AZ AVAR ÉS KERTI HULLLADÉK ÉGETÉSE OKTÓBER 01-TŐL ÁPRILIS 30-IG HÉTFŐTŐL SZOMBATIG ENGEDÉLYEZETT. TILOS AZ ÉGETÉS ÜNNEP ÉS VASÁRNAP! AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Beregsurány AZ AVAR ÉS KERTI HULLLADÉK ÉGETÉSE OKTÓBER 01-től ÁPRILIS 30-ig HÉTFŐTŐL SZOMBATIG ENGEDÉLYEZETT. TILOS AZ ÉGETÉS ÜNNEP ÉS VASÁRNAP! AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Berkesz szeptember 01. és május 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével naponta 7-20 óra között engedélyezett. Berkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről.
Besenyőd TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Beszterec TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Biri TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Botpalád TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Bököny a nem komposztálható, valamint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év április 15-ig végezhető el. A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos. Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Buj TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Cégénydányád MÁRCIUSTÓL NOVEMBERIG HÉTFŐTŐL SZOMBATIG TERJEDŐ NAPOKON NAPONTA 6:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT MEGENGEDETT ÜNNEPNAPOK KIVÉTELÉVEL. AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Csaholc MÁRCIUS 1. MÁJUS 31. VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN, PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON 8:00-18:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. ÜNNEPNAPKON TILOS AZ ÉGETÉS, MÉG AKKOR IS HA E RENDELET SZERINT ENGEDÉLYRE KIJELÖLT NAPRA ESNE. A 4.§ (1) BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN ÉS AZ ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Csaroda AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK BELTERÜLETEN TÖRTÉNŐ NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE MÁRCIUS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG ÉS SZEPTEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG - ÜNNEPNAPOK ÉS VASÁRNAP, VALAMINT AZ ELRENDELT FÜST-KÖDRIADÓ KIVÉTELÉVEL - HÉTFŐTŐL, SZOMBATIG REGGEL 8:00 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 17:00 ÓRÁIG AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Császló MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 08:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS, MÉG AKKOR IS, HA E RENDELET SZERINT ENGEDÉLYRE KIJELÖLT NAPRA ESNE. A 4.§ (1) BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN ÉS AZ ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Csegöld A KERTI HULLADÉK NYILT TÉRI ÉGETÉSE KIZÁRÓLAG HÉTFŐTŐL SZOMBATIG (AMENNYIBEN AZ NEM ÜNNEPNAP) 7:00-19:00 ÓRÁIG MEGENGEDETT, MÁS NAPON ÉS IDŐPONTBAN AZ ÉGETÉS TILOS. NEM VÉGEZHETŐ ÉGETÉS A TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE IS ÉRVÉNYES, KÖZPONTILAG ELRENDELT TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDEJE ALATT.
Csenger NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSKOR 06:00-tól 18:00-ig. TÉLI IDŐSZÁMÍTÁSKOR 08:00-tól 17:00-ig.  KIVÉVE VASÁRNAP ÉS  ÜNNEPNAPOKON: JANUÁR 01.,MÁRCIUS 15., HÚSVÉT, PÜNKÖSD, AUGUSZTUS 20., OKTÓBERT 23., NOVEMBER 01 ÉS DECEMBER 25.26.  TILOS AZ  ÉGETÉS! A HATÓSÁGILAG ELRENDELT ORSZÁGOS, ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL JELEN RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Csengersima TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Csengerújfalu TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Darnó TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Demecser TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Dombrád TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Döge TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Encsencs március 01 - november 30. 00:00-24:00  
Eperjeske Szeptember 01 és november 25, valamint március 01. és május 30. közötti időszakban 07-18 óra között. Ünnepnapok kivételével. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási időn túl, de legfeljebb 21 óra közötti időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése.
Érpatak  lakosok egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, valamint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év április 15-ig végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett. A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos. Érpatak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III. 17.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Fábiánháza Minden nap 08:00-16:00 vasárnap és ünnepnap tilos az égetés
Fehérgyarmat TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Fényeslitke adott év március 01. napjától április 30. napjáig és október 01. napjától november 30. napjáig - vasárnap és ünnepnap kivételével - 08:00-20:00 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos. Valamint tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. Szeles időben
Fülesd AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT KIZÁRÓLAG SZEPTEMBER 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN LEHET ÉGETNI. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8-20 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI, VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS. A 4.§ (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, VALAMINT ERŐSEN PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN, AZ ARRA ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Fülpösdaróc Március 01-június 30.szeptember 01-november 30.közötti időszakban 08.00-18.00. óra között hétfő,kedd,szerda,csütörtök,péntek,szombati napokon. Munkaszünettel járó ünnepnap tilos.
Gacsály MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 08-20 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS, MÉG AKKOR IS, HA E RENDELET SZERINT ENGEDÉLYRE KIJELÖLT NAPRA ESNE. A 4.§ (1) BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN ÉS AZ ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Garbolc TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Gávavencsellő TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Géberjén Március 10-április 30.; október 01-november 30.; munkanapokon 10-18 óra között; szombaton 10-15 óra között Munkaszünettel járó ünnepnap tilos.
Gégény TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Gelénes AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK BELTERÜLETEN TÖRTÉNŐ NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE MÁRCIUS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG ÉS SZEPTEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG - ÜNNEPNAPOK ÉS VASÁRNAP, VALAMINT AZ ELRENDELT FÜST-KÖDRIADÓ KIVÉTELÉVEL - HÉTFŐTŐL, SZOMBATIG REGGEL 8:00 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 17:00 ÓRÁIG MEGENGEDETT AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Gemzse KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE MEGFELELŐ LÉGKÖRI VISZONYOK (SZÉLCSEND) ESETÉN, AZ ötsz RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN, AZ EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN ÉS E RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK SZIGORÚ BETARTÁSÁVAL, 2016-TŐL MINDEN ÉV MÁRCIUS 1-TŐL NOVEMBER 30-IG, KIZÁRÓLAG SZERDAI ÉS SZOMBATI NAPOKON 7:00-20:00 ÓRÁIG VÉGEZHETŐ EL.   
Geszteréd A lakosok egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, valamint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év április 15-ig végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett. A napi égetést 6-20 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos. Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015(III.27.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Gulács AVART ÉS KERTI HULLADÉ BELTERÜLETEN TÖRTÉNŐ NYLÍT TÉRI ÉGETÉSE OKTÓBER 1-TŐL ÁPRILIS 30-IG, HÉTFŐ ÉS PÉNTEKI NAPOKON DÉLUTÁN 14:00-17:00 ÓRA KÖZÖTT MEGENGEDETT. HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON AZ ÉGETÉS TILOS AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Győröcske Március 01-től május 30-ig, szeptember 01-től november 30-ig. 08.00-19.00 óra között. Vasárnap és ünnepnapok kivételével.( március 15. húsvéthétfő, pünkösdhétfő, október 23., november 01.,  Tilos a nyílttéri égetés tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstkód riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt.Az égetésre szélcsendes időben kerülhet sor, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel.
Győrtelek Március 01-június 30.szeptember 01-november 30.közötti időszakban 08.00-18.00. óra között hétfő,kedd,szerda,csütörtök,péntek,szombati napokon. Munkaszünettel járó ünnepnap tilos.
Gyulaháza TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Gyügye TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Gyüre TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Hermánszeg TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Hetefejércse AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK BELTERÜLETEN TÖRTÉNŐ NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE MÁRCIUS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG ÉS SZEPTEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG - ÜNNEPNAPOK ÉS VASÁRNAP, VALAMINT AZ ELRENDELT FÜST-KÖDRIADÓ KIVÉTELÉVEL - HÉTFŐTŐL, SZOMBATIG REGGEL 8:00 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 17:00 ÓRÁIG AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Hodász TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Ibrány A napi égetést téli időszámítás idején: 08 - 17 óra közötti időszakban, nyári időszámítás idején: 06 - 18 óra közötti időszakban lehet végezni. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos.  Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, és erős szél esetén.
Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés ) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül.
Ilk napkeltétől napnyugtáig,  kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom, valamint az egyházi ünnepek idején.
Jánd TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Jánkmajtis AZ AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 07:00-TÓL 19:00-IG LEHET ÉGETNI. TILOS AZ ÉGETÉS PÁRÁS, KÖDÖS, ESŐS, ERŐSEN SZELES IDŐJÁRÁS ESETÉN, VALAMINT TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDEJE ALATT.  NEM VÉGEZHETŐ ÉGETÉS A TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE IS ÉRVÉNYES, KÖZPONTILAG ELRENDELT TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDEJE ALATT.
Jármi Minden nap 08:00-20:00 június-július-augusztus hónapok; vasárnap és ünnepnap
Jéke március 1. és május 15. között, valamint szeptember 15. és november 15. közötti időszakokban vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 10.00 – 18.00 óra. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos.  Kerti hulladék és avar tűzgyújtási tilalom időtartama alatt nem égethető. Közterületen növényi hulladék és avar égetése tilos!
 
Kállósemjén A belterületen, valamint a belterülettel azonos lakóövezetbe sorolt külterületi lakott településrészeken (Péterhalom, Újszőlő út, Újszőlőskert, Forrástanya) keletkező avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről. (2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítására légszennyező segédanyag nem használható.


(3) Tilos az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt.


(4) A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.


(5) Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. műanyag, üveg, gumi, festék anyagok, stb.)  
 
Kálmánháza (3)A belterületi ingatlanokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése – vasárnap és ünnepnap kivételével - megengedett. Kálmánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének8/2015 (IV.30..)önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 
Kék TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Kékcse A napi égetést március 01. és május 30., valamint szeptember 01. és november 25. közötti időszakban naponta 07.00 és 18.00 óra közötti időszakban lehet végezni. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos.  Avar és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben lehet végezni.Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén. Lábon álló növényzet tarló égetése tilos.
Kemecse  A kerti hulladékok égetése csak szeptember 15. és november 30. valamint március 1. és május 15. közötti időszakban, hétfői és pénteki napokon 6-14 óra között engedélyezett. További feltételek rendelet. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.15.). önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
Kérsemjén A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT ELVÉGEZNI KIZÁRÓLAG CSÜTÖRTÖK ÉS SZOMBATI NAPOKON 8:00 ÉS 19:00 ÓRA KÖZÖTT A HATÓSÁGILAG ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Kisar JANUÁR 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT,VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT LEHET ÉGENI. AZ ÉGETÉS NAPONTA 8:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI.  A 4.§ (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, VALAMINT ERŐSEN PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN, AZ ARRA ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Kishódos TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Kisléta  március 01-től október 31-ig   hétfőtől, szombatig, 8:00 órától, 20:00 óráig  Ünnepnapokon és vasárnap tilos az égetés. Elrendelt füst-ködriadó esetén tilos az égetés
Kisnamény MÁRCIUS 1. MÁJUS 31. VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON 13:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. ÜNNEPNAPKON TILOS AZ ÉGETÉS, MÉG AKKOR IS HA E RENDELET SZERINT ENGEDÉLYRE KIJELÖLT NAPRA ESNE. A 4.§ (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, VALAMINT ERŐSEN PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN, AZ ARRA ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Kispalád TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Kisvárda TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Kisvarsány AZ OTSZ RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN AZ EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN ÉS E RENDELETBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT LEHET VÉGEZNI MÁRCIUS 1. - MÁJUS 31. ÉS SZEPTEMBER 1. - NOVEMBER 30. AZ ÁLLAMI ÜNNEPEK KIVÉTELÉVEL AZ ALÁBBI IDŐSZAKBAN: MUNKANAPOKON 06:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT.  
Kisszekeres TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Kocsord Március 01-június 30.szeptember 01-november 30.közötti időszakban 07.00-19:00. óra között hétfő,kedd,szerda,csütörtök,péntek,szombati napokon. Munkaszünettel járó ünnepnap tilos.
Komlódtótfalu TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Komoró Az év minden napján 08-19 óra között. Vasárnap és ünnepnapok kivételével. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Az avar és kerti hulladék közterület történő elégetése tilos.
Kótaj (2) Belterületi valamint külterületi lakóövezetben az avar és kerti hulladékok égetése  tűrt állapotként az alábbi feltételek betartásával lehetséges:
Az égetés időtartama: március 01-től április 15.-ig és október 20-tól november 15- ig a tűzgyújtási tilalom betartásával, szélcsendes időjárási viszonyok között.
(4) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
Kótaj község képviselő testületének 4/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 1/2004.((II.13) önkormányzati rendelet módosításáról 
Kölcse AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT KIZÁRÓLAG SZEPTEMBER 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN LEHET ÉGETNI. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI, VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS. A 4.§ (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, VALAMINT ERŐSEN PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN, AZ ARRA ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Kömörő EGÉSZ ÉVEN ÁT NAPONTA 9:00-18:00 ÓRA KÖZÖTT VÉGEZHETŐ AZ ÉGETÉS. KIVÉVE:VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON, VALAMINT MÁJUS 1 ÉS AUGUSZTUS 31-IG TERJEDŐ  IDŐSZAKBAN. A HATÁRIDŐK KEZDŐ ÉS UTOLSÓ NAPJÁN IS  VÉGEZHETŐ AZ ÉGETÉS.  AZ (1) BEKEZDÉSBEN MEGJELÖLT IDŐPONTBAN SEM VÉGEZHETŐ ÉGETÉS ABBAN AZ ESETBEN, HA A TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE IS ÉRVÉNYES, KÖZPONTILAG ELRENDELT TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN.
Laskod március 01-november 30, szerda 12:00-19:00, szombat 10:00-19:00 ünnepnapokon tilos az égestés
Levelek TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Lónya TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Lövőpetri március 12. és május 30., valamint szeptember 01. és november 25. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével a szerdai és szombati napokon 7-18 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján - amennyiben az nem vasárnapra és ünnepnapra esik - az égetés végezhető. Ünnepnapok és a szerdai és szombati napok kivételével Tilos az égetés, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el, a tűzgyújtási tilalom hatálya alatt.
Tilos az égetés az engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szélben.
Magosliget TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Magy január 01-december 31, hétfőtől vasárnapig 08:00-18:00 ünnepnapokon tilos az égestés
Mánd NINCS KORLÁTOZÁS Az égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhang-ban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet végezni.
Mándok Február 01 – november 30. közötti időszakban. 09-18 óra között. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos. Valamint tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében az intézmény nyitvatartási ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Tilos avar és kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.
Máriapócs március 01. és november 30.  9-18 óra között csak szerdai és szombati napokon. Ünnepnapokon tilos az égetés
Márokpapi AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE EGÉSZ ÉVBEN KEDD ÉS SZOMBAT NAPJÁN 8:00-16:00 ÓRA KÖZÖTT MEGENGEDETT. AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Mátészalka Március 01.- október 31. közötti időszakban naponta 08-17 óra között.  
Mátyus A KERTI MŰVELÉSBŐL KELETKEZETT HULLADÉKOT ÉGETÉS ÚTJÁN DERÜLT ÉGBOLT ÉS SZÉLMENTES IDŐ ESETÉN A TELEPÜLÉSEN HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 7:00-20:00 ÓRA,SZOMBATON 8:00-17:00 ÓRA KÖZÖTT LEHET MEGSEMMISÍTENI (hatályon kívül helyezve) A HATÓSÁGILAG ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZRAKÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Méhtelek TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Mérk TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Mezőladány minden év március 1. napjától április 30. napjáig, valamint szeptember 1. napjától november 30. napjáig, a hét minden napján, naponta 9 -18 óra között. Ünnepnapokon az égetés tilos.  Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén. Nagymennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos. Vonalas létesítmény (különösen közút, töltés, árok bevágás) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 10 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.  Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt. Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szabályok előírásai, vagy tartós szárazság miatt elrendelt általános hatósági tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést
Milota SZEPTEMBER 15 - MÁJUS 15 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN LEHET ÉGETNI. AZ ÉGETÉS HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. ÉGETÉS TILOS: VASÁRNAP, ÜNNEPNAPOKON, PÁRÁS, KÖDÖS, ESŐS IDŐBEN. AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE TILOS A HATÓSÁGILAG ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDŐTARTAMA ALATT.
Nábrád TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nagyar A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT MÁRCIUS 1-TŐL ÁPRILIS 15-IG VALAMINT OKTÓBER 15-TŐL NOVEMBER 30-IG 09:00 ÉS 16:00 KÖZÖTT HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG LEHET VÉGEZNI. ÜNNEPNAPOKON ÉS HÉTVÉGÉN TILOS AZ ÉGETÉS! AZ (1) BEKEZDÉSBEN MEGJELÖLT IDŐPONTBAN SEM VÉGEZHETŐ ÉGETÉS ABBAN AZ ESETBEN, HA A TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE IS ÉRVÉNYES, KÖZPONTILAG ELRENDELT TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN.
Nagycserkesz  A 3. § alá nem eső ingatlanon kerti hulladék égetését elvégezni kizárólag március és április, valamint október és november hónapokban 8 és 20 óra között lehet. Nagycserkesz Község Önkormányzata 6/2015 (III.31.)önkormányzati rendelete
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről
Nagydobos TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nagyecsed Március 10 - április 30; október 01 - november 30.; munkapaokon10-18 óra között. Szombaton 10-15 óra között. Vasárnap és ünnepnapokon tilos
Nagyhalász Az év minden napján, ünnepnapok kivételével, naponta 12-18 óra között. A szabályozott időszakon túl, csak a polgármester írásbeli külön engedélyével végezhető a növényi, kerti hulladék égetése. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási i Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.dőn túl, de legfeljebb 21 óra közötti időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése.A kommunális és ipari eredetű hulladékok nyílt téri égetése szigorúan tilos. Közterületen, utak mentén az avar és kerti hulladék égetése tilos.Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás stb.) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos.Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Védett természeti területen avar égetése szigorúan tilos, indokolt esetben csak a jegyző külön engedélyével végezhető.
Nagyhódos TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nagykálló TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nagyszekeres TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nagyvarsány A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE MEGFELELŐ LÉGKÖRI VISZONYOK (SZÉLCSEND) ESETÉN AZ OTSZ RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN, AZ EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN ÉS E RENDELETBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT LEHET VÉGEZNI MÁRCIUS 1. ÉS  NOVEMBER 30. KÖZÖTT NAPKELTÉTŐL NAPNYUGTÁIG, KIVÉVE AZ EGYHÁZI ÜNNEPEK IDEJÉN.   
Napkor TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nemesborzova TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nyírbátor március 01-november 30. 9:00-17:00  
Nyírbéltek február 01- június 30;  szeptember 01-november 30.  06:00-20:00 Közterületen tilos az égetés .
Nyírbogát március 01-május 31; szeptember 01-november 30. hétfőtől szombatig 06:00-19:00 Ünnepnapokon tilos az égetés. Közterületen tilos az égetés
Nyírbogdány (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

a) március 1. és november 30 között,

b.) hétfői, kedd, szerda, csütörtök, pénteki, napokon 07.00 - 20.00 óráig megengedett,

c.) szombaton és vasárnap, valamint az alábbi ünnepnapokon tilos az égetés: március  15., Húsvét, május 1., Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1.
Nyírbogdány község képviselő testületének 7/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírcsaholy Kizárólag szombati napokon 9-20 óra között.  
Nyírcsászári március 01-november 30. 09:00-18:00  
Nyírderzs március 01-október 31,  hétfőtől, szombatig, 8:00 órától, 20:00 óráig  Ünnepnapokon és vasárnap tilos az égetés. Elrendelt füst-ködriadó esetén tilos az égetés.
Nyíregyháza TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nyírgelse március 01- november 30.,  00:00-24:00  
Nyírgyulaj március 01-november 30. 00:00-24:00  
Nyíribrony február 01-április 30, október 01-október 31, hétfőtől péntekig 06:00-18:00, szombat 06:00-12:00 ünnepnapokon tilos az égestés
Nyírjákó március 01-november 30, szerda 12:00-19:00, szombat 10:00-19:00 ünnepnapokon tilos az égestés
Nyírkarász A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni. Tavasszal március 01- május 31 között, ősszel szeptember 01-november 30. között. Naponta 9 -17 óra között. Vasárnap és ünnepnapok kivételével. Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén. A lábon álló növénzet tarló égetése tilos.Tilos erdőben vagy erdő telekhatárától 100 méteres távolságon belül avart égetni. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
Nyírkáta február 1-november 30; hétfőtől-péntekig 12:00-19:00, szombaton 10:00-19:00 Vasárnap és ünnepnapokon tilos
Nyírkércs február 01-április 30, hétfőtől péntekig 06:00-18:00, szombat 06:00-14:00 ünnepnapokon tilos az égestés
Nyírlövő TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nyírlugos Naponta napkeltétől  napnyugtáig   Július és augusztus hóban, valamint ünnepnapon tilos az égetés
Nyírmada NAPI ÉGETÉST 8:00 ÉS 19:00 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI, ÜNNEPNAPOKON ÉS VASÁRNAP TILOS AZ ÉGETÉS.  A HATÓSÁGILAG ELRENDELT ORSZÁGOS, ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL JELEN RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Nyírmeggyes Szeptember 15-től április 30-áig terjedő időszakban, keddi és pénteki napokon, naponta 15.00-20.00 óra között végezhető.  
Nyírmihálydi TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nyírparasznya Március 01- december 15között  naponta 07-19 ,szombaton 07-14 óra közötti időszakban. Vasárnap tilos
Nyírpazony A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év május 15-ig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett.


(4)   A napi égetés 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos.
Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék égetéséről
Nyírpilis február 01-november 30. 00:00-24:00  
Nyírtass Az év minden napján, naponta 6-22. óra között. Ünnepnapok kivételével. Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén. Nagymennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos. A helyben történő égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet erre a célra igénybe venni tilos. Vonalas létesítmény (közút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 10 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt. Tilos égetni távközlési vezetékek alatt. Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyző adhat felmentést a tilalom alól.
Nyírtelek Az égetés

a) kizárólag március 1-től május 31-ig és szeptember 1-től november 30-ig megengedett.

b) vasárnap kivételével naponta reggel 8.00-11.00 óráig és 18.00-20.00 óráig megengedett.
Nyírtelek város önkormányzat képviselő testületének 6/2015 (III.17..) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről
Nyírtét A kerti hulladékok égetése csak szeptember 01. és május 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével naponta 7-20 óra között engedélyezett. Nyírtét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III.2..) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírtura TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Nyírvasvári március 01-november 30.   00:00-24:00  
Ófehértó TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Olcsva MÁRCIUS 1. ÉS OKTÓBER 31. KÖZÖTT - AZ ÜNNEPNAPOK KIVÉTELÉVEL HÉTFŐTŐL SZOMBATIG - 8:00 ÉS 18:00 ÓRA KÖZÖTT VÉGEZHETŐ. TARTÓS FÜSTÖLÉS NEM MEGENGEDETT  
Olcsvaapáti TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Ópályi szeptember 15.-május 15. között, 8-18:00 ünnepnap
Ököritófülpös Március 01-június 30 ;szeptember 01-november 30  között hétfő,kedd,szerda,csütörtök,péntek,szombati napokon 07.- 19 óra között Vasárnap és munkaszünettel járó ünnepnap tilos.
Ömböly március 01-november 30, 09:00-17:00  
Őr Naponta 08-17 óra közötti időszakban.  
Panyola TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Pap TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Papos Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése június, július és augusztus hónap, valamint vasárnap és ünnepnap kivételével naponta 8 órától 21.00 óráig engedélyezett.  
Paszab TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Pátroha Hétfőtől - szombatig 04.00-07.00, illetve délután 17.00-20.000 óra között. Űnnepnapok kivételével. Tilos az avar és kerti hulladék égetése szeles, párás, ködös és esős időben.
Pátyod A NAPI ÉGETÉST 6:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI ÜNNEPNAPON ÉS VASÁRNAP AZ ÉGETÉS TILOS! A HATÓSÁGILAG ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Penészlek március 01 - november 30.,    00:00-24:00  
Penyige MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT, VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT LEHET ÉGETNI. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 9:00-19:00 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI. VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS.  A 4. § (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, VALAMINT ERŐSEN PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN, AZ ARRA ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Petneháza március 15-től április 15-ig, szeptember 01-december 01, csak szerdán és szombaton  08:00-16:00 ünnepnapokon tilos az égestés
Piricse április 01  - április 30.;  október 01- október 31., 00:00-24:00 Vasárnap és ünnenapokon tilos az égetés
Pócspetri Nincs időbeli hatály  
Porcsalma MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 10:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS, MÉG AKKOR IS, HA E RENDELET SZERINT ENGEDÉLYRE KIJELÖLT NAPRA ESNE. A 4.§ (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, VALAMINT ERŐSEN PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN ÉS ERŐS SZÉL ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Pusztadobos 2015. ÁPRILIS 21. NAPJÁTÓL , A HÉT MINDEN NAPJÁN 7:00 ÉS 17:00 ÓRA KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGEZHETŐ.KIVÉVE VASÁRNAP ÉS AZ ÜNNEPNAPOKON!  2015. ÁPRILIS 21. NAPJÁTÓL , A HÉT MINDEN NAPJÁN 7:00 ÉS 17:00 ÓRA KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGEZHETŐ, KIVÉVE AZ ORSZÁGOSAN ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDEJÉN.
Rakamaz TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Ramocsaháza január 01-december 31, hétfőtől szombatig 08:00-18:00 ünnepnapokon tilos az égestés
Rápolt Március 01-június 30 ;  Szeptember 01-november 30 hétfő,kedd,szerda,csütörtök,péntek,szombat, vasárnapi  napokon 07.- 22 óra között Munkaszünettel járó ünnepnap tilos.
Rétközberencs TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Rohod márcus 15. - március 15., szeptember 01-december 01, csak szerdán és szombaton 08:00:16:00 ünnepnapokon tilos az égestés
Rozsály MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 13:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. SZOMBATON, VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS, MÉG AKKOR IS, HA E RENDELET SZERINT ENGEDÉLYRE KIJELÖLT NAPRA ESNE. A 4.§ (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, VALAMINT ERŐSEN PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN ÉS ERŐS SZÉL ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Sényő TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Sonkád AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT KIZÁRÓLAG SZEPTEMBER 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN LEHET ÉGETNI. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI, VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS. A 4.§ (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, VALAMINT ERŐSEN PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN ÉS ERŐS SZÉL ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Szabolcs TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Szabolcsbáka TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Szabolcsveresmart Naponta 08-18 óra között.Ünnepnapokon tilos a kerti hulladék égetése: január 01., március 15., húsvét, május 01., pünkösd, augusztus 20., október 23., november 01. és december 25-26. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Az avar és kerti hulladék közterület történő elégetése tilos.
Szakoly TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Szamosangyalos Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos!
A napi égetést

téli időszámítás idején : 08 - 17 óra közötti időszakban,
nyári időszámítás idején: 06 - 18 óra közötti időszakban
lehet végezni.
 
Szamosbecs TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Szamoskér Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése július és augusztus hónap-ban nem engedélyezett. július-augusztus
Szamossályi TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Szamostatárfalva  TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Szamosújlak TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Szamosszeg Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetése július és augusztus hónap-ban nem engedélyezett.  
Szatmárcseke A KERTI HULLADÉK NYÍLT TÉRI ÉGETÉSE MÁRCIUS 01-TŐL ÁPRILIS 15-IG VALAMINT OKTÓBER 15-TŐL NOVEMBER 30-IG, NAPONTA 9:00-16:00 ÓRA KÖZÖTT LEHETSÉGES. TILOS AZ ÉGETÉS HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKAT. KÜLTERÜLETEN SZEPTEMBER 01-TŐL MÁJUS 31-IG LEHET ÉGETNI !  AZ (1) BEKEZDÉSBEN MEGJELÖLT IDŐPONTBAN SEM VÉGEZHETŐ ÉGETÉS ABBAN AZ ESETBEN, HA A TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE IS ÉRVÉNYES, KÖZPONTILAG ELRENDELT TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN.
Székely A kerti hulladékok égetése csak március 1. és november 30. közötti időszakban, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 7-20 óra között engedélyezett. Székely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (IV.16..) önkormányzati rendelete
Avar és kerti hulladék égetéséről
Szorgalmatos 1.)Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, ahogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.


2.)Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
24/2003.(XI.21.)
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, valamint a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról
Tákos AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK BELTERÜLETEN TÖRTÉNŐ NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE MÁRCIUS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG ÉS SZEPTEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG - ÜNNEPNAPOK ÉS VASÁRNAP, VALAMINT AZ ELRENDELT FÜST-KÖDRIADÓ KIVÉTELÉVEL - HÉTFŐTŐL, SZOMBATIG REGGEL 8:00 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 17:00 ÓRÁIG AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Tarpa MÁRCIUS 1TŐL JÚNIUS 30-IG ÉS SZEPTEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG- ÜNNEPNAPOK ÉS VASÁRNAP, VALAMINT AZ ELRENELT FÜST-KÖDRIADÓ KIVÉTELÉVEL- HÉTFŐ ÉS SZOMBATI NAPOKON REGGEL 8:00-TÓL , DÉLUTÁN 17:00 ÓRÁIG MEGENGEDETT AZ ÉGETÉS. AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Terem február 01 - november 30.,  00:00-24:00  
Tiborszállás TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Timár TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Tiszaadony A KERTI MŰVELÉSBŐL KELETKEZETT HULLADÉKOT ÉGETÉS ÚTJÁN DERÜLT ÉGBOLT ÉS SZÉLMENTES IDŐ ESETÉN A TELEPÜLÉSEN HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 7:00-20:00 ÓRA,SZOMBATON 8:00-17:00 ÓRA KÖZÖTT LEHET MEGSEMMISÍTENI A HATÓSÁGILAG ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZRAKÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Tiszabecs TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Tiszabercel Minden év október 15-től következő év május 15-ig. 08-18 óra között. Ünnepnapon és vasárnap az égetése tilos. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Az avar és kerti hulladék közterület történő elégetése tilos.Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén. 
Tiszabezdéd Minden nap 08-19 óra között. Vasárnap és ünnepnapok, január 01, március 15, húsvét, pünkösd, augusztus 20, október 23, november 01, és december 25-26. Lábon álló növényzet és tarló. Tilos avar és kerti hulladék égetése ködös, esős időben, erős szélben. Tilos égetni egészségügyi, oktatás, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100  méteres körzetében az intézmény működési ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől mérten 100 méteren belül. Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
Tiszacsécse SZEPTEMBER 15 - MÁJUS 15 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN LEHET ÉGETNI. AZ ÉGETÉS HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. ÉGETÉS TILOS: VASÁRNAP, ÜNNEPNAPOKON, PÁRÁS, KÖDÖS, ESŐS IDŐBEN. AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE TILOS A HATÓSÁGILAG ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDŐTARTAMA ALATT.
Tiszadada A belterületi ingatlanokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése – vasárnap és ünnepnap kivételével - megengedett. Tiszadada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(V.1.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól
Tiszadob TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Tiszaeszlár A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése 2021. március 17. napjától a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig végezhető el.
Az égetést naponta 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni.
Tiszaeszlár Község képviselő testületének 3/2021(III.16.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól
Tiszakanyár A kerti hulladék nyílttéri égetése minden év március 01. napjától április 30. napjáig, valamint szeptember 01. napjától november 30. napjáig a hét minden napján naponta 9-18 óra között lehetséges. Ünnepnapok kivételével. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. Lábon álló növényzet tarló égetése tilos. Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt. Tilos égetni távközlési vezetékek alatt. Védett természeti területen avar égetése tilos. Vonalas létesítmény ( közút, töltés, árok bevágás stb.) mentén a létesítmény tengelyétől számított 10 méteren belül bármely növénzet égetése tilos. Tilos az égetés párás, ködös,esős időben vagy erős szeles időjárás esetén.
Tiszakerecseny Az avar és kerti hulladék belterületen történő nyílttéri égetése április 15-től június 30-ig és szeptember 1-től november 15-ig – ünnepnapok és vasárnap, valamint az elrendelt füst-ködriadó kivételével – hétfő – szerda – péntek – szombat napokon 7:00 órától, 19:00 óráig megengedett.  
Tiszakóród SZEPTEMBER 15. ÉS MÁJUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN LEHET ÉGETNI. HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT.KIVÉVE VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON  AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE TILOS A HATÓSÁGILAG ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDŐTARTAMA ALATT.
Tiszalök Nagy mennyiségű falomb és házikerti növényi hulladék égetése tilos. Ezeket elsősorban komposztálni kell, de nagy mennyiségű hulladék elszállításáról az évenkénti lomtalanítások idején (márciusban és októberben) a Kelet-Környezet KFT gondoskodik. Tiszalök Város Önkormányzata 8/2003 (IV.1.)
A város környezetvédelméről
Tiszamogyorós Szeptember 01 és november 25, valamint március 01. és május 30. közötti időszakban 07-18 óra között. Ünnepnapok kivételével. Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres környezetében a a tartózkodás ideje alatt. A tartózkodási időn túl, de legfeljebb 21 óra közötti időszakban engedélyezett a kerti hulladék égetése.
Tiszanagyfalu A kerti hulladék nyílttéri égetése naponta 9 -18 óra között lehetséges, kivéve az ünnepnapokat, valamint május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban.

(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén.
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III.19.) önkormányzati rendelete
Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól 
Tiszarád  A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-től a következő év április 15-ig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett.


(4) A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapon és vasárnap az égetés tilos.
Tiszarád község képviselő testületének 3/2016 (III.9..) önkormányzati rendelete
Avar és kerti hulladék égetése, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló helyi rendelet
Tiszaszalka AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK BELTERÜLETEN TÖRTÉNŐ NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE MÁRCIUS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG ÉS SZEPTEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG - ÜNNEPNAPOK ÉS VASÁRNAP, VALAMINT AZ ELRENDELT FÜST-KÖDRIADÓ KIVÉTELÉVEL - HÉTFŐTŐL, SZOMBATIG REGGEL 8:00 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 17:00 ÓRÁIG AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Tiszaszentmárton Minden nap 08.00-19.00 közötti időszakban. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos. (Ünnepnapok: január 01., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 01., és december 25-26.) Lábon álló növényzet és tarló égetése tilos.Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, és erős szél esetén. Tilos égetni egészségügyi, oktatás, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100  méteres körzetében az intézmény működési ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől mérten 100 méteren belül. Az avar és kerti hulladék közterületen törtéő elégetése tilos.
Tiszatelek Ünenepnapok kivételével, téli időszámítás idején: 08-17 óra között, nyári időszámítás idején: 05-20 óra között. Ünnepnap: január 01, március 15., nagypéntek, húsvét előtti szombat, húsvét vasárnap, húsvéthétfő, május 01, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfő, augusztus 20, október 23, november 01, december 25-26. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 50 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 50 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, és erős szél esetén. Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől számított 10 méteren belül.
Tiszavasvári TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Tiszavid AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK BELTERÜLETEN TÖRTÉNŐ NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE MÁRCIUS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG ÉS SZEPTEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG - ÜNNEPNAPOK ÉS VASÁRNAP, VALAMINT AZ ELRENDELT FÜST-KÖDRIADÓ KIVÉTELÉVEL - HÉTFŐTŐL, SZOMBATIG REGGEL 8:00 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 17:00 ÓRÁIG AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Tisztaberek AZ AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI IDŐSZAKBAN LEHET ÉGETNI: MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS, MÉG AKKOR IS, HA E RENDELET SZERINT ENGEDÉLYRE KIJELÖLT NAPRA ESNE. A 4.§ (1) BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN ÉS AZ ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Tivadar AZ AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI IDŐSZAKBAN LEHET ÉGETNI: FEBRUÁR 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8:00-21:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS. A 4.§ (1) BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN ÉS AZ ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Tornyospálca Március 01. és május 15. között, valamint szeptember 15. és november 15. közötti időszakban  naponta 10-16 óra között. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos. Valamint tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. Közterületen növényi hulladék és avar égetése tilos.
Tunyogmatolcs AZ AVART ÉS A KERTI HULLADÉKOT KIZÁRÓLAG OKTÓBER 15 ÉS ÁPRILIS 30 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN LEHET ÉGETNI. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS A 4.§ (1) BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN ÉS AZ ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Túristvándi A KERTI HULLADÉ NYÍLT TÉRI ÉGETÉSE ÉVEN ÁT NAPONTA 9:00-18:00 ÓRA KÖZÖTT LEHETSÉGES, KIVÉVE A VASÁRNAP ÉS AZ ÜNNEPNAPOKAT, VALAMINT MÁJUS 1 ÉS AUGUSZTUS 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN. A HATÁRIDŐK KEZDŐ ÉS UTOLSÓ NAPJÁN IS VÉGEZHETŐ AZ ÉGETÉS.  AZ (1) BEKEZDÉSBEN MEGJELÖLT IDŐPONTBAN SEM VÉGEZHETŐ ÉGETÉS ABBAN AZ ESETBEN, HA A TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE IS ÉRVÉNYES, KÖZPONTILAG ELRENDELT TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN.
Túrricse TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Tuzsér Minden nap 8-19 óra között. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos. Valamint tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, és erős szél esetén. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül.Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
Tyukod TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Újdombrád TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Újfehértó Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetést hősugárzása kárt ne okozzon. ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007 (II.23..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról
Újkenéz Március 01-től június 30-ig és szeptember 01-től november 30-ig hétfőtől, szombatig reggel 08:00 órától, délután 17:00 óráig. Ünnepnapok  és vasárnap kivételével, valamint az elrendelt füstködriadó kivételével. Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles,  párás, ködös, esős időben.
Ura TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Uszka TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Vaja  február 15-től május 15-ig   Naponta 08 és 18 óra között . Vasárnap és ünnepnapokon tilos
Vállaj március 1- május 31.; szeptember 1- november 30; 07:00-20:00 óra között Vasárnap és ünnepnapokon tilos
Vámosatya AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK BELTERÜLETEN TÖRTÉNŐ NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE MÁRCIUS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG ÉS SZEPTEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG - ÜNNEPNAPOK ÉS VASÁRNAP, VALAMINT AZ ELRENDELT FÜST-KÖDRIADÓ KIVÉTELÉVEL - HÉTFŐTŐL, SZOMBATIG REGGEL 8:00 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 17:00 ÓRÁIG AZ ELRENDELT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ALÓL A RENDELET NEM AD FELMENTÉST.
Vámosoroszi TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Vásárosnamény TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Vasmegyer A kerti hulladékok égetése csak szeptember 1. és november 30. valamint március 1. és május 31. közötti időszakban, vasárnap kivételével, naponta 9-18 óra között engedélyezett. Vasmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013/4 (V.1.). önkormányzati rendelete
Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2013.(V.01.) számú rendelete Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
Záhony Március 01-től április 30-ig, október 01-től november 30-ig. 08.00-19.00 óra között. Vasárnap és ünnepnapok kivételével.( március 15. húsvéthétfő, pünkösdhétfő, október 23., november 01. Tilos a nyílttéri égetés tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstkód riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt.
Zajta MÁRCIUS 1. ÉS MÁJUS 31. KÖZÖTT VALAMINT SZEPTEMBER 1. ÉS NOVEMBER 30. KÖZÖTT. AZ ÉGETÉST HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 8:00-20:00 ÓRA KÖZÖTT SZABAD VÉGEZNI. VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON TILOS AZ ÉGETÉS, MÉG AKKOR IS, HA E RENDELET SZERINT ENGEDÉLYRE KIJELÖLT NAPRA ESNE. A 4.§ (1) BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKON KÍVÜL, PÁRÁS, KÖDÖS IDŐBEN, ERŐS SZÉLBEN ÉS AZ ILLETÉKES SZERV TŰZGYÚJTÁSI TILALMA ESETÉN TILOS AZ ÉGETÉS.
Zsarolyán TILOS a kerti hulladék szabadtéri égetése az év minden napján!  
Zsurk Március 01-től április 30-ig., október 01-től november 30-ig hétfői és csütörtöki napokon 08.00-19.00 között időtartamban. Munkaszüneti és ünnepnapokon tilos ( március 15., húsvéthétfő, október 23., november 01.) Tilos akerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt. Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől számított 20 méteren belü. Tilos a kerti hulladék égetése véderdők és a helyi védelem alatt álló területeken.Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és gázvezeték 10 méteres övezetén belül. Tilos az égetés tűzgyújtási tilalom ideje alatt.