Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség


Istennek dicsőség, embernek segítség! Ezzel a jelmondattal emlékezik 2023-ban megalakulásának 115. évfordulójára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség. A mentő- és megelőző tűzvédelem számos tűzoltóságát, tűzoltó egyesületét, gazdálkodó szervezetét tagjai közt tudó szövetség fontos szakmai és társadalmi szerepet tölt be.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nagy hagyománya van a tűzoltói mozgalomnak. A kiegyezést követően sorra alakultak a vármegyében az önkéntes tűzoltó egyletek, egyesületek. A települések vezetői átérezték a tűz elleni védekezés felelősségét. A kezdetleges szervezettségű és felszereltségű önkéntes tűzoltó szervezetek már az 1800-as évek végén belátták annak szükségességét, hogy a vármegyében szervezett összefogásra és képviseleti szervre van szükség.
 
1908. július 08.-án a Vármegye háza kistermében Mikecz Dezső alispán hívta össze azt az alakuló ülést, melyen megalakult a Vármegyei Tűzoltószövetség. A szervezet élére a vármegye alispánja és régi kitartó szervezője Dr. Konti Gyula nyíregyházi önkéntes tűzoltó főparancsnok került. Az alakuló beszédben Dr Konti Gyula hangsúlyozta:„érezvén ennek a fontos érdeknek a vármegyénkben való nagy elhanyagoltságát, együtt és vállvetve végre fel tudták ébreszteni az érdeklődést és hosszas előkészítés után az ő munkájuk nyomán üdvözölhetjük a megalakult Vármegyei Tűzoltószövetséget.”
 
A Vármegyei Tűzoltószövetség megalakulásához hozzájárult az a tény is, hogy 1908 februárjában kigyulladt a Vármegyeháza tetőszerkezete és csaknem leégett. A szövetség bírósági bejegyzésére 1909-ben került sor.
Ezt követően a II. világháború végéig a szövetség szervezi a tűzoltók képzéseit, a versenyeket, segíti a technikai fejlesztést és összefogja a megyében lévő tűzoltó egyesületeket, tűzoltóságokat. A II. világháború után az állami tűzoltóság létrehozásával szakadás jön létre a szövetség életében, hiszen új irányvonalat vesz az államosítással, a központi irányítással, a tűzvédelem, a tűzoltóság fejlesztése. 

A II. világháború után a szövetség működését államilag megszüntették, az újjáalakulás feltételei 1992-ig várattak magára, majd az 1992. augusztus 28-án megtartott alakuló közgyűlésen, 41 tagszervezettel megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség, amelynek főbb célkitűzései között szerepelt a parancsnoki és beosztotti állomány képzése, illetve az önkéntes egyesületek szakfelszereléseinek minőségi fejlesztése.

2000-2008 között közel 2700 fő képzését végezte el a megyei szövetség, a kiépülő nemzetközi kapcsolatai révén pedig több védő- és szakfelszerelés beszerzése valósult meg. Több erdélyi településsel a szövetség a mai napig kitűnő kapcsolatokat alakított ki, rendszeresen képviselteti magát a szövetség Erdődön, Csíkszentimrén, Gyimesközéplokon és Torockón. Az utóbbi években a nemzetközi kapcsolatokat sikerült bővíteni, Gyergyószárhegy, Farkaslaka, Csíkszentmiklós, a kárpátaljai Dercen és Nagydobrony, a felvidéki Tiszacsernyő és Örös önkéntes tűzoltóival is kiváló kapcsolat, barátság alakult ki, a tagszervezetek közreműködésével. A Magyar Tűzoltó Szövetség tagjaként jó munkakapcsolatot ápolnak a szomszédos vármegyei tűzoltó szövetségekkel, illetve a Budapesti Tűzoltószövetséggel is.
 
Az önkéntes tűzoltó mozgalom az 1970-80-as évekre sok helyen megtorpan, több helyen megszűnnek az egyesületek és néhány elkötelezett személynek volt betudható, hogy sikerült megőrizni a hagyományokat és fenntartani a működőképességet. A rendszerváltást követően a társadalmi szervezetek helye, szerepe átértékelődik és a megváltozott társadalmi körülmények között néhány hivatásos és önkéntes tűzoltó kezdeményezésére megindult egy szervező munka a Megyei Tűzoltószövetség újjászervezésére, amely 1992 augusztusában történt meg.
 
A szövetség fő célkitűzése között az önkéntes, létesítményi és önkormányzati tűzoltók összefogása, a tűzvédelmi vállalkozások szakmai tevékenységének összehangolása, települések védelmének jobb szinten történő biztosítása, a helyi védekezés elsődleges feltételeinek megteremtése és természetesen, a tűzoltó hagyományok ápolása, megőrzése szerepel. Nagy hangsúlyt fektet az MTSZ a társszövetségekkel, a katasztrófavédelem különböző szintű szervezeteivel való jó együttműködésre. A szövetség, féltő gonddal óvja, megbecsüléssel, elismeréssel táplálja, tisztelettel őrzi azokat az értékeket, amelyek a bajba jutott emberek megsegítésére törekszenek. A tűzoltó szervezetek, szolgáltatók széles spektruma képviselteti magát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetségben. Jelenleg 35 önkéntes tűzoltó egyesület, 6 önkormányzati tűzoltóság, 18 létesítményi gazdálkodó szervezet és 13 tűzvédelmi szolgáltató szervezet rendelkezik tagsággal.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség minden évben szervez felkészítést tagszervezetei számára, elméleti és gyakorlati formában, a tagszervezetek által felmerülő igények alapján. Minden évben megrendezésre kerül a vármegyei önkormányzati-, önkéntes-, és létesítményi tűzoltók versenye, az adott évben jubileumát ünneplő tagszervezet településén, önkéntes vállalás alapján (2023-ban Ajakon, 2024-ben Bökönyben), illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye legjobb tűzoltó horgászai is megmérettetik magukat a Turkó Sándor tűzoltó horgász emlékverseny keretében. Az év utolsó negyedévében megrendezésre kerül a tagszervezetek képviselői számára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség szakmai napja, amelynek keretében a tűzoltósághoz köthető, a tűzoltó szempontból jelentős helyszíneket látogatnak meg a résztvevők. A szakmai nap, amolyan csapatépítő, összekovácsoló rendezvény, ahol kötetlen formában tudják a tagszervezetek képviselői egymással a szervezetük működését megbeszélni, jógyakorlatokat a saját szervezeti irányításba, működésbe átemelni.

2023-ban szövetségünk a hatályos kormányrendelethez alkalmazkodva nevét Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetségre változtatta. A törvényszék a változás bejegyzését 2023. május 4.-én elfogadta, így a tűzoltók védőszentje, Flórián napon jogerőre emelkedett végzés alapján a jövőben a régi hagyományokat szem előtt tartva, az elődök munkásságát továbbvive működik a szövetség.

A szövetség tagszervezetei aktívan kivették a részüket a járványhelyzet kezelésében, több helyen az önkormányzatokat segítve fertőtlenítést végeztek. A pandémia idején a Magyar Tűzoltószövetség segítségével tagszervezeteink részére több alkalommal juttatunk el covid teszteket, illetve egészségügyi maszkokat, segítve ezzel a helyi védekezést, valamint a járvány terjedésének akadályozását. Támogatói felajánlásból jelentős mennyiségű fertőtlenítőszert adtunk át a tagszervezeteknek.

Az ukrán-orosz háború következtében kialakult menekülthelyzet kezelésében is aktívan részt vettünk. A kisvárdai Kárpátalja Háza részére több alkalommal szerveztünk gyűjtést, akik az adományokat eljuttatták Kárpátalja területére. Több alkalommal segítettük a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóságát, a nekik felajánlott holland tűzoltó védő- és szakfelszerelések és tűzoltó gépjárművek kijuttatásával, illetve segítettük a szállítást végző holland tűzoltók utazásának, ellátásának megszervezését. Szövetségünk mikulás csomagokat, majd karácsony alkalmával 200 derceni gyermek számára készített ajándékot, mellyel boldogabbá tehettük a gyerekek ünnepét. Az ajándékok eljuttatását Dercenbe szintén a kisvárdai Kárpátalja Háza segítette.

Szervezet adatai Taglétszám és alapítás Képviselők elérhetősege
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség   Dombrády László (elnök)
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 72 (30) 955-9190
adósz:18790098-1-15   dombrady.laszlo@gmail.com
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség honlapja 1909  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség facebook oldala   Rubóczki Zoltán (általános alelnök)
szabolcs@tuzoltoszovetseg.hu 1992 (70) 337-1813
szabolcstuoszov@gmail.com   ruboczki.zoltan1980@gmail.com

Kapcsolódó információk: