Ajaki Tűzoltó Egyesület


A város legidősebb civil szervezetének 100 éve nem változott sem a célja, sem a feladata.

A kezdetek

Jónás Sándort, Ajak falusi kovácsmesterét, 1923-ban a Járási Tűzrendészeti Felügyelőség megbízásából megkereste Mácza Endre kisvárdai tűzrendészeti felügyelő, hogy alapítsa meg az Ajaki Önkéntes Tűzoltó Testületet. Az akkori település előjárói nem támogatták az ötletet. ennek ellenére a Magyar Királyi Belügyminisztérium, miniszteri tanácsosa, 16073/926 szám alatt, 1926. június 30-án felhatalmazta az egyesített Szabolcs-Ung vármegye alispánját, a láttamozott alapszabály és jegyzőkönyvek elfogadására, és hivatalos okiratok levéltárba helyezésére.

Az egyesület 1928 márciusában kapott egy Mátrai és Társa gyártmányú kocsifecskendőt, amivel a működésük könnyebbé vált. Egy 800 literes tartály képezte a vízszállítási kapacitást, ezzel olykor versenyekre is eljártak. A II. világháború után a település vezetése a községfejlesztési hozzájárulás révén fejlesztéseket hajtott végre. Egységes ruházatot készítettek minden tűzoltónak, a karbantartásra is nagyobb gondot fordítottak és egyre több rendezvényen vettek részt. Az egyesület létszáma 35-re emelkedett. Ekkoriban hangosbemondón tájékoztatták a lakosságot a tűzmegelőzési feladatokról. A ’60-as években az akkori parancsnok, Gubik József, elindította az iskolásokból szerveződött úttörő tűzoltókat, akiket ő maga, illetve szaktanárok oktattak. Ekkor már működött tűzrendész bizottság, és úgynevezett utcafelelősöket neveztek ki. Tavasszal és ősszel különösen az állami épületeket felülvizsgálták, aratási időszakban ellenőrzéseket tartottak. A ’80-as évek elején 31 taggal rendelkezett a testület, a működéshez a tárgyi feltételek is biztosítottak voltak, akkoriban egy 800 liter/perces teljesítményű kismotorfecskendő, egy kocsifecskendő és egy vizes lajt segítette a munkájukat. A rendszerváltozás után az elmaradó támogatások miatt az egyesület csupán jogilag létezett egészen az újjászervezéséig.

Adottak a személyi és tárgyi feltételek

2008. november 5-én – az akkori polgármester, Kerekes Miklós vezetésével – megalakult az Ajaki Tűzoltó Egyesület, amely a jogelődjével azonosulva immár centenáriumának megünneplésére készül. A célok és a feladatok szinte ugyanazok, mint 100 éve. A sikeres szakmai és társadalmi pályázatok révén biztonságos beavatkozásokhoz szükséges szakfelszerelésekhez, védőeszközökhöz jutottak. Az egyesület rendelkezik több tűzoltó védőruházattal, védősisakkal, védőcsizmával, melyek az egyéni védelmet biztosítják, továbbá nagyteljesítményű átemelő szivattyúkkal, motoros láncfűrészekkel, magassági ágvágókkal, illetve egyéb tűzoltási és műszaki mentési feladatok során nélkülözhetetlen szakfelszereléssel. Az egyesület tulajdonában van egy IFA W50LA tűzoltó-gépjárműfecskendő, egy tűzoltás-vezetői személygépjármű, továbbá egy csapatszállító kisbusz is rendelkezésre áll. Több hazai és nemzetközi tűzoltó szervezettel ápolnak baráti kapcsolatot, amelyek közül testvértelepüléseik Farkaslaka, Nagydobrony, Hyzne tűzoltóságai mellett, kapcsolatuk van Gyergyószárhegy, Nagybajom, Torockó, Székelykeresztúr és Mezőcsát önkéntes tűzoltóival is. A gyergyószárhegyi és a nagybajomi tűzoltókkal közösen egy nemzetközi tűzoltótábort szerveznek 2010 óta, ahol a szakmai felkészítésen túl, a baráti kapcsolatok ápolására is lehetőség nyílik. A tábor a Szent Flórián Tűzoltótábor nevet viseli. Az Ajaki Tűzoltó Egyesület aktív tagja a Magyar Tűzoltószövetségnek, illetve a „Várda 23” Kisvárda Járási Mentőcsoportnak is.

Nagy siker lett a mobil applikációjuk

Az Ajaki Tűzoltó Egyesület ötlete nyomán, pályázati forrásból 2020-ban kifejlesztették azt a mobil applikációt, amely az Önkéntes Tűzoltó Értesítő és Riasztó Alkalmazás elnevezés kapta. A riasztási láncot gyorsító alkalmazás az önkéntes tűzoltók értesítését segíti, a fejlesztés célja az volt, hogy az alkalmazást használó önkéntesek időben tudjanak az adott tűz- és káreseményre reagálni, segítve ezzel a bajba jutott embereket és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkáját. A mobil alkalmazás sikerét és szükségességét bizonyítja, hogy 2020 júniusa óta 282 szervezet 3323 regisztrált tagja használja az applikációt. Az ajaki egyesületnek jelenleg 45 tagja van, amelyből 24-en rendelkeznek legalább tűzoltó alaptanfolyami, egy pedig tűzoltásvezető végzettséggel.

A csapat motorja Rubóczki Zoltán parancsnok, akivel az élen évente átlagosan 20 alkalommal avatkoznak be tűz- és káresetek felszámolásában, több szerveznek szakmai bemutatót szerveznek a lakosság, a tanuló ifjúság és az óvodások számára.

 

Egyesület adatai Taglétszám és alapítás Parancsnok és elnök elérhetősege
Ajaki Tűzoltó Egyesület Taglétszám Rubóczki Zoltán (pk.)
4524 Ajak, Ady E. út 25. 39 (70) 337-1813
Ajaki TE honlapja Alapítás éve parancsnok.ajakite@gmail.com
adósz: 19212027-1-15 1923  
  Újjáalapítás éve Rozinka Mihály (elnök)
ajakite@gmail.com 2008 (70) 387-1555
Ajaki TE facebook oldala   rozinkamihaly@gmail.com

Kapcsolódó információk: