Hírek


Újjáalakult a Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2022-03-25 19:55:59

Megtartotta első közgyűlését az újjászervezett Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

Az újjászervezett Tuzséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. március 25.-én tartotta éves közgyűlését. Az egyesület 2022. február 01.-én megválasztott elnöke, tájékoztatta a megjelenteket, hogy Ferkovics Tibor a település polgármestere sajnos családi okok miatt nem tud a közgyűlésen megjelenni, majd felkérte Szőllősi Jánost, mint korelnököt a közgyűlés levezetésér. Szőllősi János köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve a szakmai szervezetek megjelent képviselőit, Gál Levente tű. főhadnagyot, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mb. parancsnok-helyettest, Varga Norbert tű. századost a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs parancsnokát, és Rubóczki Zoltánt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség általános alelnökét, majd felkérte Szabó Sándort, az egyesület elnökét, hogy köszöntse a megjelenteket, és mutassa be az egyesületet, illetve az egyesületi tagokat. Szabó Sándor bemutatta az egyesületet az 1999-es kezdetektől, 2016-ig. Mivel 2016 és 2022 között az egyesület szakmai tevékenységet nem végzett, így a 2021-ben megszervezett újjáalakulás történéseiről is beszámolt, illetve bemutatta az egyesület tagjait. Az újjászervezett egyesület tagjai 2022. február 01-én elfogadták az egyesület új alapszabályzatát, és megválasztotta az egyesület tisztségviselőit: az egyesület elnöke Szabó Sándor, parancsnoka Molnár Imre Zsolt, alelnöke Révész László és összekötő Szőllősi János. Az egyesület jelenlegi tagsága 18 fő, jelenleg a tagok között szakmai végzettsége Szőllősi Józsefnek van, egyenlőre szakfelszerelésekkel a szervezet nem rendelkezik. Az egyesület illetve a tagság bemutatását követően, Szabó Sándor elnök ismertette a 2022-ben tervezett feladatokat, a munkatervet. Elnök Úr beszámolója után a levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy döntsenek a beszámoló és a munkaterv elfogadásáról, mely szavazás eredményeként a megjelentek egyhangú szavazással elfogadták az elnökség által elkészített és ismertetett beszámolót és munkatervet.

A szavazás után Gál Levente tű. fhdgy. köszöntötte az újjászervezett egyesületet és a tagságot, majd bemutatta az önkéntes tűzoltók helyét és szerepét a tűzoltás és műszaki mentés, tűzmegelőzés területén, az önkéntes tűzoltó egyesületek kategóriáiról. Parancsnok-helyettes Úr tájékoztatása után Rubóczki Zoltán ismertette az egyesület pályázati lehetőségeiről, különösen kiemelve a BM OKF- Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai pályázatát, illetve a BGA Zrt. működési, szakmai program és a Magyar Falu Program kiírásairól, majd a tűzoltó szövetség támogatásáról biztosította az egyesületet. Alelnök Úr tájékoztatása után Varga Norbert tű. szds. köszöntötte a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs területén megalakult egyesület tagjait, és a záhonyi tűzoltók nevében köszönetét fejezte ki a kezdeményezés résztvevőinek. A meghívott vendégek köszöntője után Szőllősi János a közgyűlést lezárta, majd kötetlen beszélgetéssel és ebéd elfogyasztásával zárult az esemény!

 

Rubóczki Zoltán általános alelnök

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség


Kapcsolódó képek:

Vissza