Hírek


Emlékérmék az MTSZ 150 éves jubileumára

2020-04-30 08:57:08

A tűzoltók áldozatos munkájának elismeréseként 50 forintos forgalmi érme-emlékváltozatot, valamint 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián napján. A kibocsátásokkal a jegybank a szervezett magyar tűzoltóság 150 éves fennállására, helytállására hívja fel a figyelmet. 

A különleges 50 Ft-os pénzérme 2 millió példányban kerül forgalomba, közülük 12 000 érme díszcsomagolt első napi veretként, míg az emlékérmék 5-5 ezer példányban verhetőek.

A szervezett magyar tűzoltóság kialakulását a helyi önkéntes, majd hivatásos egyesületek szervezését, végül az egyesületek országos szintű összefogását gróf Széchenyi Ödön alapozta meg. Munkája eredményeként 1870-ben megalakult a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség, a jelenlegi Magyar Tűzoltó Szövetség közvetlen jogelődje. Hazánkban hivatalosan 1991 óta május 4-én tartják a Tűzoltók Napját, Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékezve. A szervezett hazai tűzoltóság 150 éves fennállása alkalmából a jegybank 50 Ft-os forgalmi érme emlékváltozat, illetve 10 000 Ft névértékű ezüst, valamint 2000 Ft névértékű színesfém emlékérme kibocsátásával tiszteleg a tűzoltók áldozatkész munkája előtt a tűzoltók napján.

 

Pénzforgalmi érme

A kibocsátásra kerülő 50 forintos érmék névértékes oldala megegyezik a jelenleg forgalomban lévő 50 forintos érme címletoldalával, a tematikus oldalon azonban a megszokott kerecsensólyom helyett – körvonalként megjelenített mentőkötél ábrázolással határolt középmezőben – egy részletesen kidolgozott díszsisakból, alatta két keresztben elhelyezett bontó baltából álló kompozíció jelenik meg, háttérben babérkoszorúval övezve. A mentőkötél két végén elhelyezkedő karabinerek között a 2020-as verési évszám olvasható. Az érme szélén gyöngysorszegéllyel határolva, félköriratban, fent a MAGYARORSZÁG, lent a 150 ÉVES A SZERVEZETT MAGYAR TŰZOLTÓSÁG felirat olvasható, a két köriratot egy-egy lángnyelv választja el egymástól.

 

Az érme elő- és hátlapja

 

Az érme tematikus oldalát Kósa István tervezte. Az érme technikai paramétereiben megegyezik a készpénz-forgalomban használt 50 Ft-os érmékkel: réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,7 gramm, átmérője 27,4 mm, peremvastagsága 1,8 mm, széle sima.

Az 50 forintos forgalmi érme emlékváltozata 2 millió példányban készül. Az új érmével a lakosság a készpénzfizetési forgalomban, a mindennapi vásárlások során találkozhat majd. A 2 milliós keretből 12 000 darab elsőnapi (normál verdefényes) veret sorszámozott díszcsomagolásban vásárolható meg a kibocsátás napjától, 2020. május 4-től, a COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzetre tekintettel kizárólag online, a Magyar Pénzverő Zrt. webáruházában (https://www.penzvero.hu/). 

A kibocsátást követően az MNB a lakossági pénztárában (Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.) – személyenként maximum 10 darabban korlátozott mennyiségben – címletváltás keretében is biztosítja az érméhez való hozzájutást. Kérjük amennyiben a címletátváltás lehetőségével kívánnak élni, a pénztárban fokozottan ügyeljenek a személyek közötti megfelelő távolságtartás és a fokozott személyi higénia betartására.

 

Emlékérmék

Tekintettel az évforduló jelentőségére, 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét is kibocsát az MNB az új forgalmi érme emlékváltozattal egyidőben. Az emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak. Elsődleges szerepük a figyelemfelhívás, a tűzoltók hősies munkájának elismerése.

A 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság emlékérméket Holló István iparművész tervezte. A két emlékérme azonos érmeképpel jelenik meg, csak értékjelzésükben különböznek.

 Az ezüst emlékérme (balra) és a színesfém emlékérme (jobbra) elő- és hátlapja

 

Az emlékérmék előlapján központi motívumként díszes sisakból és alatta két keresztben elhelyezett bontó baltából álló kompozíció jelenik meg. Az emlékérmék szélén félköriratban, fent a tűzoltóság jelmondata, a „DICSŐ MÚLTBÓL A MÉLTÓ JÖVŐBE!”, lent a MAGYARORSZÁG felirat olvasható. A felső és alsó félköriratot bal oldalon a BP. verdejegy, jobb oldalon az emlékérmét tervező Holló István mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme további kötelező alaki kellékei is az előlapon szerepelnek: a központi motívum alatt középre rendezve 3 egymás alatti sorban a 10 000, illetve 2000 értékjelzés, a FORINT felirat, valamint a 2020-as verési évszám.

Az emlékérmék hátlapján, a középmezőben a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak az ábrázolása látható. Az emlékérme szélén köriratban a „150 ÉVES A SZERVEZETT MAGYAR TŰZOLTÓSÁG”, lent a talajábrázolásban megjelenítve, az érme széléhez igazítva a SZENT FLÓRIÁN felirat olvasható. Szent Flórián keresztény vértanú, a tűzoltók védőszentje. Kultusza a késő-középkorban terjedt el Közép-Európában. A legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Az emlékérmén is az a jellegzetes ábrázolásmód szerepel, ahogy római tiszti egyenruhában, egyik kezében egy zászlót tartva, másik kezében egy csöbör vízzel egy hozzá képest kisméretű ház tüzét kioltja.

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, széle recézett. A 10 000 Ft névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből, míg a 2000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült. A 31,46 gramm súlyú ezüst érme tükörfényes (proof), a 30,8 gramm súlyú színesfém érme selyemfényes (BU) kivitelben készült. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: 5-5000 darab készíthető belőlük.

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a
„150 éves szervezett magyar tűzoltóság” ezüst emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg 2020. május 4-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. értékesítési csatornáin keresztül. A COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzetre tekintettel az érmék személyesen nem vehetők át a Pénzverő éremboltjában, de a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (https://www.penzvero.hu/) zavartalan az érmeforgalmazás.

Vissza